Algemeen, Werken bij Denkavit - 21 oktober 2020

Kijkje op de werkvloer bij de afdeling HR

Eén van de pijlers binnen ons MVO beleid is goed werkgeverschap. Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers een veilige en prettige werkomgeving bieden, met kansen op persoonlijke groei. De medewerkers vormen samen namelijk de kracht van Denkavit. Dit begint allemaal bij onze HR-afdeling. Silvia Buijtenhuis werkt al sinds haar studie bij diverse organisaties als HR adviseur. Sinds twee jaar is Silvia bij ons werkzaam als HR adviseur. Samen met collega Iris bemannen zij deze relatief nieuwe afdeling binnen Denkavit. Zij neemt ons mee in haar werk en uitdagingen.

Nieuwe afdeling

Silvia op haar kantoor
Silvia op haar kantoor in Voorthuizen

Bij Denkavit is de afdeling HR verantwoordelijk voor het begeleiden, adviseren, coördineren en uitvoeren van HR vraagstukken. Deze afdeling is 2 jaar geleden opgezet, waarbij de primaire focus heeft gelegen (en nog ligt) in het neerzetten van een goede basis; het fundament van een centrale HR afdeling. We hebben hierin belangrijke HR processen gedigitaliseerd en zijn druk bezig om verdere stappen te maken binnen het HR werkveld.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag voor jou eruit?

“Een werkdag is voor mij nooit hetzelfde. Ik probeer elke dag tijd te reserveren voor projectmatige werkzaamheden en daarnaast tijd vrij te houden voor de reguliere werkzaamheden. Zo werk ik het ene moment aan de implementatie van HR-software en het volgende moment sluit ik aan bij een (sollicitatie)gesprek of ben ik bezig met de vervolgstappen voor de HR processen/projecten. Zo blijft het werk uitdagend.”

Leukste aan werken bij Denkavit

De afdeling HR is de afgelopen jaren binnen Denkavit uitgebreid. Er lag een goede basis en onze collega’s van HR zijn flinke stappen aan het zetten op het gebied van professionalisering en automatisering. We vroegen Silvia wat zij het leukste vindt aan werken bij ons. “Het leukste aan mijn werk vind ik de optimalisatie- en adviesvraagstukken. Stapje voor stapje maken we het beter voor de medewerkers en managers. Daar haal ik het meeste energie uit, stappen zetten en continue verbeteren. Ook het contact met collega’s en de vrijheid die ik krijg vind ik erg prettig. Ik identificeer behoeftes in de organisatie en probeer die door te vertalen naar concrete verbeteringen in afstemming met het MT en directie.”

Grootste uitdaging

“De grootste uitdaging in mijn werk is toch wel tijd. Denkavit is een organisatie met 245 medewerkers en een flinke groeiambitie. Afgelopen jaren zijn er veel nieuwe collega’s aangenomen en daar heeft de afdeling HR een belangrijke rol in gespeeld. “Ik worstel nog wel eens met de uitdaging hoe ik alles gedaan krijg in beperkte uren. Ik zie zoveel projecten en kansen maar ik moet keuzes maken. Het liefste doe ik alles, maar dat gaat niet!”

Meer weten over werken bij Denkavit?

Bezoek onze ‘werken bij’ website.