Geschreven door Carine van den Bosch | Jongvee Specialist fokkalveren, regio midden
Fokkalveren | Gezondheid, Kalveren - 22 november 2021

BRD, Bovine Respiratory disease, ook wel luchtwegaandoening, is bij runderen naast diarree een veelvoorkomend probleem bij kalveren. Even kuchen en weer door gaan? Nee, dat is niet verstandig in veel gevallen. Door vele jaren ervaring en kennis bij Denkavit en uit andere onderzoeken is gebleken dat grote longschade leidt tot uitval en blijvende longschade, met als gevolg lagere prestaties op het gebied van dagelijkse groei, kans op dracht en melkproductie. Hoog tijd om ons te focussen op het voorkomen en tijdig detecteren van luchtwegaandoeningen.

Lees hier verder voor een praktisch stappenplan en tips.