Biggen - 11 januari 2021

Een vlotte overgang rondom spenen is de ideale situatie, maar niet altijd eenvoudig te bereiken. In de praktijk zien we bij de opvang van pas gespeende biggen nog steeds opstartproblemen. In dit artikel gaan we in op de mogelijke oorzaken van opstartproblemen van pas gespeende biggen. Ook geven we praktische tips om deze opstartproblemen van pas gespeende biggen te voorkomen. 

De mogelijke oorzaken van opstartproblemen van pas gespeende biggen kunnen zijn:

 • Te vroeg en/of te lichte biggen bij spenen veroorzaakt door:
  • te weinig biest- melkproductie van de zeug
  • te weinig bijvoeropname van de biggen bij de zeug
  • hoge infectiedruk onder de biggen
 • Geen goede opvang van de biggen na spenen, oorzaken zijn:
  • geen goede voeraansluiting vanuit de kraamstal
  • te lage opvang temperatuur
  • te hoge hokbezetting
  • infectie druk

Om opstartproblemen van pas gespeende biggen te voorkomen door geven hier een aantal tips:

 • In de kraamstal:
  • Zorg voor goede opleg temperatuur. Biggen in een voorverwarmde afdeling opleggen. Advies temp. Bij half-rooster min. 28° C en bij vol- rooster 30° C en als de biggen lichter zijn dan 7 kg de temperatuur verder verhogen.
  • Zorg voor direct beschikbaar voer en zo nodig met extra voerbakken waar ook nog het voer vanuit de kraamstal in gevoerd kan worden.
  • Extra water kommen in de hokken plaatsen om de biggen van voldoende en beschikbaar water te voorzien.
  • Voorkom overbezetting.
  • Zorg voor voldoende vreetplaatsen (1 plaats per 10 biggen) en drinkwater plaatsen (1 plaats per 10 biggen).
  • Zet een passend speenvoer in om verteringsproblemen te voorkomen en een goede darmgezondheid te realiseren.
  • Leg de kleinste biggen bij elkaar om deze voldoende aandacht en verzorging te geven.

En het allerbelangrijkste is dat al deze voorwaarden voldoende aandacht krijgen.