Algemeen - 10 juni 2015

Boerderij heeft na een enquête geconcludeerd dat veel veehouders hun voerefficiëntie onderschatten, maar wel erkennen dat ze met een suboptimale voerefficiëntie geld laten liggen: “Voerefficiëntie flink onderschat”.

Maak samen met uw adviseur uw bedrijfsspecifieke voerefficiëntie inzichtelijk, onze Denkamilk dealers hebben de beschikking over een interessante rekentool. Hiermee berekent u eenvoudig het voordeel dat een 5-7% hogere voerefficiëntie met gebruik van ProRumen u oplevert. Een korte algemene rekensom leert ons: met € 0,08 per koe per dag, is ProRumen per koe een investering van slechts € 24,40 per 305 dagen productie, terwijl zelfs bij een melkprijs van € 0,30 er € 137,25 meer valt te verdienen in die 305 dagen melkproductie. Een jaarlijkse saldoverhoging van € 112,85 per koe dus, waarbij we het positieve effect op de weerstand van de dieren nog niet eens hebben meegerekend.

Hoe dit kan? Simpel: méér pensmicroben in de pens maken uw voer méér tot waarde. Lees er meer over in de laatste editie van Melkvee Magazine:

ingr_prorumen_adv_melkvee_simpel_meer_nl_150br

ProRumen: Melk meer… veel meer!

Benieuwd naar de ervaringen in de praktijk? Lees hieronder de verschillende gepubliceerde artikelen.

artikel_mts-_van_veldhuizen200h adv_agraaf_prorumen_web_200hadv_melkveemagazine_dec_2013_200h