Algemeen - 23 november 2018

Vallei Boert Bewust

De Pig Farm en de Veal Farm, onderdeel van het DenkaFarm Innovation Centre, het praktijkbedrijf voor onderzoek van Denkavit in Voorthuizen zijn gecertificeerd door de organisatie ‘Vallei Boert Bewust’.  Vallei Boert Bewust is een organisatie die streeft naar meer verbinding tussen boeren en samenleving in de eigen regio. Doordat de Pig & Veal Farm nu ook deel uitmaken van Vallei Boert Bewust kunnen we bijdragen aan meer verbinding en transparantie in de Gelderse Vallei.

Certificering

Bedrijven die zijn aangesloten bij Vallei Boert Bewust scoren extra ten opzichte van andere veehouders op minimaal vier van de  volgende thema’s: maatschappij, uitstraling bedrijf, energie, milieu, mest, dierenwelzijn en -gezondheid. Met name het thema maatschappij is voor Vallei Boert Bewust van groot belang. Het organiseren van open dagen en het actief opzoeken van de dialoog met de inwoners is een belangrijke voorwaarde voor deelname. Dankzij de certificering staan de welbekende borden nu ook bij de Pig Farm en de Veal Farm van Denkavit.

Achtergrond


Vallei Boert Bewust is in 2013 ontstaan met als voornaamste doel om het imago van de sector te versterken. Dit door boeren zelf het échte verhaal van de sector te laten vertellen. Lokale, deelnemende veehouders kunnen door middel van open dagen en/of lokale initiatieven burgers uitnodigen op hun bedrijf. Zo kunnen zij hun enthousiasme en passie voor het vak overbrengen. Als deelnemende boer is het dan ook van belang dat je het verhaal van de sector uitstraalt. Het concept is ondertussen uitgerold naar meerdere regio’s in Nederland om zo de betrokkenheid tussen burger en boer te vergroten.

Lees meer op de pagina van Vallei Boert Bewust.