Kalveren - 25 februari 2021

Voor een succesvolle jongveeopfok zijn de juiste melk, een goed opgebouwd voerschema en aandacht voor een geleidelijke speenperiode van belang. Jonge dieren kunnen vaak toch nog extra ondersteuning gebruiken, omdat gedurende de opfok de behoeftes en uitdagingen kunnen veranderen. Denkavit heeft de laatste jaren een uitgebreid assortiment gezondheid ondersteunende producten ontwikkeld, onder de naam Denkacare. Producten die los van elkaar goede resultaten laten zien, maar gecombineerd in een protocollaire aanpak een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid en groei van kalveren.

Waarom zou je bepaalde producten toepassen en vooral, wat levert het op? 
Lees het hele artikel, of klik door naar een van onderstaande onderwerpen.

Aanvullen tekorten

De vitamine- en mineralen- (spoorelementen) niveaus van pasgeboren kalveren of lammeren liggen nog geregeld onder de gewenste waarde om een goede start te realiseren. Het droogstands- en het biestmanagement zijn hierin heel belangrijk. Vitamines en mineralen worden namelijk al tijdens de dracht of via de biest overgedragen aan het jonge dier. In de praktijk worden vaak verschillen waargenomen tussen kalveren, omdat bijvoorbeeld het droogstandsrantsoen of de biestkwaliteit schommelen. Met name ijzer en vitamine A, D en E komen vaak tekort. Door kalveren naast de melk extra vitaminen en mineralen (Vitalcure) toe te dienen in de eerste twee weken, worden de tekorten aangevuld en kan een voorraad opgebouwd worden waar het dier later in de opfok profijt van heeft.

Kalverdiarree

Een andere uitdaging voor jonge dieren is de kans op diarree of verteringsproblemen. Het verstrekken van een darmondersteunend product kan de risico’s verminderen en de kalveren beter door deze periode helpen. Vitallin is gebaseerd op lijnzaad, waarmee de darmwand beschermt wordt, maar ook de mest dikker wordt.

Stimuleren pensontwikkeling

Het is belangrijk dat naast de melk ook snel begonnen wordt met het verstrekken van een smakelijke brok en goed ruwvoer. Een essentieel onderdeel van de pensontwikkeling is echter water. De waterbehoefte overstijgt al snel de hoeveelheid die via de melk wordt aangeboden. Daarnaast komt de melk in de lebmaag terecht, terwijl water in de pens komt, waar het nodig is om de pensfermentatie op gang te krijgen. Al vroeg aanbieden van schoon drinkwater is hiervoor zeer belangrijk. Om te zorgen voor een goede opname van water, kan het toevoegen van Vitalfort helpen. Dit elektrolyten product ondersteunt niet alleen de elektrolytenbalans, maar zorgt ook voor een verhoogde smakelijkheid van het water. Het advies is dan ook om tussen de 2 melkvoedingen in, water aangevuld met Vitalfort te verstrekken gedurende de eerste 2 weken.

Compleet pakket

Het gebruik van Vitalcure, Vitallin en Vitalfort gedurende de eerste twee weken geeft de beste ondersteuning aan de start van het kalf of lam. Maar ook rondom spenen kunnen Vitalcure en Vitallin helpen, omdat in deze periode de mineralen- en vitaminevoorziening en benutting niet altijd optimaal is en verteringsproblemen kunnen ontstaan door veranderingen in het rantsoen.

Meer groei en hogere krachtvoeropname

Het complete pakket is bij het DenkaFarm Innovation Center onderzocht bij twee groepen van ieder 68 kalveren. Naast de Denkamilk Top S, met een standaard voerschema, ontvingen de kalveren in de onderzoeksgroep de verschillende Denkacare producten volgens onderstaande schema:

Vitalair is in dit onderzoek alleen toegepast wanneer zich longgezondheidsproblemen voordeden. Dit in combinatie met een antibioticum, om de luchtwegen te ondersteunen en kalveren vrijer te laten ademen.

De Denkacare producten hebben bewezen dat ze de kalveren extra kunnen ondersteunen gedurende de gehele periode.

  • De kalveren uit de onderzoeksgroep waren op 12 weken 3,7kg zwaarder dan de rest.

  • De krachtvoeropname was gedurende 12 weken in totaal 1,4kg hoger.

  • Daarnaast was het aantal behandelingen bij de onderzoeksgroep lager, wat een teken is voor een verbeterde diergezondheid.

Deze resultaten bevestigen wat we in de praktijk al ervaren hebben met deze producten, met name bij grotere bedrijven in binnen- en buitenland en de vleeskalverhouderij.

Ons advies?

Protocollair en preventief werken! Dit geeft aantoonbare betere resultaten op groei en gezondheid. Vraag ook eens een van onze specialisten om advies voor uw specifieke bedrijfssituatie.

Carine van den Bosch

Carine van den Bosch

Jongvee Specialist fokkalveren, regio midden
Marijn van Brakel

Marijn van Brakel

Jongvee Specialist fokkalveren, regio midden en zuid
Ydo Homma

Ydo Homma

Jongvee Specialist fokkalveren/lammeren, regio noord
Henk Sijtsma

Henk Sijtsma

Jongvee Specialist fokkalveren/lammeren, regio noord

Laat u gegevens achter en wij nemen contact met u op.

Neem contact op met onze jongveespecialisten!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.