Split suckling is een term die de laatste tijd vaak wordt genoemd, maar wat is dat nu precies en hoe pas je het toe? Onze specialist Dennis van der Dussen neemt u mee in het stappenplan voor het effectief toepassen van split suckling.

Waarom passen we split suckling toe?
Het aantal levend geboren biggen per worp neemt alleen maar toe en dit zorgt dagelijks voor een nog grotere uitdaging voor de veehouder om alle biggen gezond groot te brengen. De eerste 24 uur zijn letterlijk en figuurlijk van levensbelang voor een big. Het is daarom het doel, om te zorgen dat alle biggen die geboren worden ook voldoende biest krijgen. Biest zorgt ervoor dat de big energie binnen krijgt, daarnaast zorgt biest ervoor dat de antistoffen van de zeug, ook bij de big terecht komt. Kortom, biest zorgt voor gezonde biggen. Wanneer er meer biggen geboren worden dan dat er functionerende spenen zijn, ontstaat er een probleem met de biestvoorziening. Daarnaast zien we ook hele positieve resultaten tussen de biestopname en biggengewichten bij spenen. Des te meer biestopname in de eerste 24 uur des te hoger de speengewichten, zie figuur hieronder.

Bron: Hasan et al (2018) and COLPIMO project, University of Helsinki, Finland

Toepassing split suckling
Bij het toepassen van split suckling kunnen we onderscheid maken tussen twee manieren van werken. Dit is afhankelijk of je als bedrijf werkt met een weken of een meerwekensysteem. Wanneer er met een meerwekensysteem wordt gewerkt is men minder flexibel met het overleggen van de biggen. Dit komt omdat er vaak maar 2 leeftijden in de kraamstal liggen. Hierdoor is de stap te groot om biggen van een aantal dagen oud over te leggen bij een zeug waarvan de biggen bijvoorbeeld al 2 weken oud zijn. De biestvoorziening sluit dan minder goed aan op hetgeen wat de big nodig heeft.

Stappenplan

Onderstaand een stappenplan om ervoor te zorgen dat split suckling effectief wordt toegepast. Maak uw keuze:

Meerwekensysteem Weeksysteem

Als extra ondersteuning kan vanaf 24 uur na geboorte Denkapig Lacto Extra bijgevoerd worden. Om dieper in te gaan op het protocol en de stappen in de praktijk toe te passen, neemt u dan contact op met:

Dennis van der Dussen
E: d.v.d.dussen@denkavit.nl
T: 06 – 23 96 21 63