Geschreven door Marije Bos | Jongvee Specialist lammeren, regio noord, midden en zuid
Lammeren - 9 februari 2022

lam to doAandacht voor een goed klimaat voor mens en dier is een bijzonder actueel onderwerp geworden. Ook het realiseren van een goed klimaat voor lammeren is essentieel. Het is niet alleen een investering in apparatuur maar zeer zeker ook in kennis. Gezonde lucht geeft de grootste kans op gezonde lammeren. Tot een gewicht van ca. 18 kg produceren lammeren nog niet veel warmte waardoor ze erg afhankelijk zijn van de kunstmatig ontwikkelde luchtstromen. Belangrijk dus om een goed klimaat in de lammerenstal te hebben!

Hieronder volgen praktische tips voor een goed klimaat in de lammerenstal 🔽

Pasgeboren lammeren minstens 21°C

Jonge lammeren hebben een relatief warme omgeving nodig om zich comfortabel te voelen en veel melk te gaan opnemen. Het lam heeft al zijn energie nodig om zich warm te houden en een goede startgroei te maken. Het is juist de startgroei die medebepalend is voor een goede ontwikkeling van organen en het immuunsysteem.

Pasgeboren lammeren zouden bij minstens 21°C gehouden moeten worden. De eerste weken produceren de lammeren zelf nauwelijks warmte. Zodra ze beginnen te eten en hun pens aan het werk gaat, gaan ze zelf ook warmte produceren. Vanaf dat moment kan de temperatuur richting de 17°C.

Microklimaat creëren

Is het lastig om de stal goed te verwarmen? Zorg dan voor een microklimaat, door bij voorbeeld warmte lampen op te hangen bij de jongste lammeren. Ook helpt het als je stro gebruikt in plaats van vlas. In stro kunnen lammeren zich lekker nestelen, waardoor ze het warmer hebben dan als ze in vlas liggen. Het stro zorgt namelijk voor een luchtisolatie laagje. Gebruik ook royaal strooisel, warme bedding is belangrijk. Dieren liggen daardoor warmer en daarnaast zijn er minder ziekteverwekkers vanuit de bodem waar het lam mee in aanraking komt.

Drinkspeen dichtbij lichtplek

Om de jonge lammeren warm te houden is het ook van belang dat de speen om te drinken dichtbij is. Als de speen ver van hun ligplek af zit, zullen ze minder vaak drinken en zullen ze meer moeite hebben om zichzelf warm te houden en vervolgens te groeien.

Ventileren kan je leren

Lammeren die in te hoge ammoniak of COgehaltes worden gehouden presteren minder goed. In een minder frisse ruimte is de voeropname lager. Ook is het belangrijk dat het aantal ziektekiemen in de lucht laag is om besmetting van dier op dier te verkleinen.

Meten is weten

Om te weten of je voldoende ventileert is het handig om een temperatuur-, CO2  en luchtvochtigheidsmeter in de stal te hebben. Op basis van deze gegevens weet je hoe het klimaat is. Zeker in de melkperiode loopt de luchtvochtigheid gauw op in de stal. Ook is het handig af en toe en rookbommetje te gebruiken, dan zie je hoe de luchtstromen gaan.

”Houdt ook de luchtvochtigheid goed in de gaten: deze mag niet meer dan 80% zijn.”

⇒Als u benieuwd bent naar de luchtsnelheid of ammoniak in uw stal dan kunnen wij dat voor u bekijken. Ammoniak beschadigt de luchtwegen. Een te hoge luchtsnelheid kan zorgen voor kouval of onvoldoende ventilatie. Een te lage luchtsnelheid kan er voor zorgen dat de dieren achterin te weinig frisse lucht krijgen. Ook hebben wij een datalogger die bij u in de stal kan hangen. Dit apparaat meet constant de temperatuur, fijnstof, co2, ammoniak en luchtvochtigheid. Zo weet u gedurende dag wat er in uw stal gebeurt.

Voorkom tocht

Het is heel belangrijk om tocht te voorkomen. Dit kan je deels doen door leklucht te voorkomen. Zorg er dus voor dat hoekjes en gaatjes dicht zijn. Ook helpt het als je de binnenkomende lucht alvast voorverwarmt. Mocht die mogelijkheid er niet zijn en heb je voergangventilatie, zorg dan dat de lucht voldoende opgewarmd kan worden op de voergang. Hierbij is het belangrijk dat je zorgt dat de hokken van de voorkant dicht zijn, zodat de koude lucht niet meteen in de hokken valt.

”Zorg ook voor een goed voorportaal. Een voorportaal is handig om twee redenen: je kan de binnenkomende lucht voorverwarmen en je beperkt hiermee de windinvloeden van buitenaf.”

Optimale luchtsnelheid

Ook is de luchtsnelheid hier belangrijk. Deze moet hoog genoeg zijn om het einde van de voergang te bereiken, maar wel laag genoeg zijn om voldoende tijd te hebben om op te warmen en te voorkomen dat hij tegen de achtermuur kaatst en alsnog koud in achterste hokken valt.

Lucht moet rustig de stal binnenkomen

Het is belangrijk dat de lucht rustig binnenkomt in de stal. Het helpt om buiten een kap om de luchtinlaat te maken. Zorg dat de bovenkant en onderkant van de kap open is. Zo voorkom je dat alle lucht de stal in wordt gedrukt.

Tijd voor lammerenpraat! 💬

Mocht u meer willen weten over klimaat, bel dan een van onze jongveespecialisten. Samen kunnen jullie een eerste blik werpen en mocht er meer expertise nodig zijn kan er een klimaatspecialist van Denkavit met u mee kijken.

Henk van der Horst

Henk van der Horst

Sales Manager Denkamilk
Ydo Homma

Ydo Homma

Jongvee Specialist fokkalveren/lammeren, regio noord
Henk Sijtsma

Henk Sijtsma

Jongvee Specialist fokkalveren/lammeren, regio noord
Marije Bos

Marije Bos

Jongvee Specialist lammeren, regio noord, midden en zuid