Algemeen - 30 maart 2017

Theeuwes Mengvoeders heeft in samenwerking met Denkavit twee themamiddagen voor melkveehouders georganiseerd. Onderwerpen die aan bod kwamen waren biest en kalveropfok.

Om de bijeenkomsten actueel en interactief te houden was er een klein praktijk gericht onderzoek opgezet. Melkveehouders in de omgeving van Ulicoten hadden gedurende een maand biestmonsters verzameld. Deze zijn voorafgaand aan deze middagen onderzocht op kwaliteit: m.b.v. een digitale refractometer is het aantal antistoffen (IgG) in de biest bepaald. Onder het motto ‘meten is weten’ werden de resultaten op deze middagen gepresenteerd.

Joep van Eeten, rundveespecialist bij Theeuwes Mengvoeders, opende de middag met een uitleg over de opzet van het onderzoek. Bedoeling was d.m.v. een praktijkgericht onderzoek veehouders bewust te maken van de kwaliteit van de biest. Vervolgens ging Tijs Vinken, jongveespecialist bij Denkavit, in op de effecten van de biestkwaliteit op de kalveropfok. Onderwerpen als kalversterfte, weerstandsopbouw en optimale jeugdgroei kwamen aan bod. Daarnaast werd in gegaan op pensontwikkeling en het ideale biestmanagement.

Het tweede deel van de presentatie omvatte de resultaten van de biestproef. Iedere veehouder had een nummer gekregen en kon zo zijn bedrijfsgemiddelde zien en vergelijken met de andere bedrijven. Opvallend was dat er grote verschillen tussen bedrijven zaten. Maar ook op bedrijven zelf was er veel verschil tussen individuele dieren. Oudere dieren hadden gemiddeld een betere biestkwaliteit dan vaarzen. Er was geen verband tussen hoeveelheid eerste biest en kwaliteit. Wel leek de manier waarop de bedrijven omgaan met hun droogstandsrantsoen effect te hebben op de biestkwaliteit.

Er kwamen veel vragen uit de zaal waardoor een interessante discussie over biestkwaliteit ontstond. Veehouders kregen goede handvaten om hun biestmanagement te optimaliseren.

Wilt u ook de biestkwaliteit op uw bedrijf meten of tips over biestmanagement ontvangen? Onze specialisten komen graag bij u langs! Klik hier om contact op te nemen met de specialist bij u in de buurt.