Feed Ingredients - 14 april 2021

Het is aangetoond dat zogende biggen een sub maximale groei vertonen vanaf dag 8 na de geboorte (Boyed et all. 1995). Mogelijk komt dit door onvoldoende inname van eiwitten en/of energie. Opvallend genoeg is dat in de literatuur wordt vermeld dat bij 7 dagen oude biggen de darmsynthese van citrulline en arginine met 60-75% afneemt in vergelijking met pasgeboren biggen (Wu et al. 1997). Zou de big arginine dan via de zeugenmelk krijgen? Slechts gedeeltelijk, is het antwoord. Geschat wordt dat gemiddelde zeugenmelk 1.06 gram arginine per dag bevat. Echter, de arginine behoefte van biggen op die leeftijd is ≥2.7 gram/dag. Dit betekent dat zeugenmelk slechts 40% van de dagelijkse arginine behoefte aan 7 dagen oude biggen levert (Wu et al. 2000). Is de sub optimale groei een gevolg van tekort aan arginine, een aminozuur dat vaker wordt beschreven als een essentieel aminozuur voor maximale groei bij pasgeborenen (Urschel et al., 2006 en Wu et al. 2004)?

Het doel van deze proef was het effect bepalen van een verhoogd arginine gehalte (+0.8%) in de kunstmelk van vroeg gespeende biggen. De proef is uitgevoerd op een commercieel bedrijf in het zuiden van Nederland. Biggen werden gespeend en gewogen toen ze ongeveer 5 dagen oud waren en vervolgens met biggen van een vergelijkbaar gewicht in rescue decks geplaatst. Per deck werden 10 biggen geplaatst. De deck’s werden verdeeld over de volgende behandelingen:

A) Controle kunstmelk
B) Controle kunstmelk +0.8% arginine

Resultaten

Resultaten lieten zien dat het speengewicht gelijk was voor beide groepen (2.6 vs. 2.6 kg/big; P=0.99), eindgewicht was hoger voor groep A in vergelijking met groep B (7.9 vs 7.5 kg/big; P=0.04). De totale groei en de gemiddelde daggroei waren significant lager bij groep B.

 

 

 

 

 

Discussie en conclusie

De resultaten van de proef laten zien dat het verhogen van het arginine gehalte met 0.8% in de kunstmelk geen effect heeft op dagelijkse voeropname of groei. Totale gewichtstoename en gemiddelde daggroei waren zelfs significant lager in de proefgroep met verhoogd arginine. Effecten in het latere leven zijn niet meegenomen bij deze proef. Dit kan een mooie vervolgproef zijn.

Richard Kreijkes

Richard Kreijkes

Manager Purchase & Trading
Marcel Lagerwaard

Marcel Lagerwaard

Commercial Manager Feed Ingredients