Algemeen, Kalveren, Vleeskalveren - 27 september 2017

In januari heeft Denkavit haar visie ‘Veal the difference’ gepresenteerd. Inmiddels draait in het zuiden van het land het eerste pilot-project ‘Programmakalf’. In samenwerking met een aantal kalverhandelaren probeert Denkavit samen met de Pali Group de verbinding tussen melkveehouderij en kalverhouderij verder te versterken.

Dinsdag 19 en 26 september hebben op het kalver-verzamelcentrum van Jan van den Boogaart in Eerde twee bijeenkomsten over het pilotproject ‘Programmakalf’ plaats gevonden. Op deze mooie locatie zijn in totaal 80 melkveehouders te gast geweest om uitleg te krijgen over de ontwikkelingen binnen het project.

 

Kennisuitwisseling

Na ontvangst met koffie en een lekker broodje kalfsvlees heette Jan van den Boogaart iedereen van harte welkom op zijn bedrijf! Na een korte uitleg over het wel en wee op zijn verzamelcentrum nam Bert Eggens namens Denkavit het stokje over. Hij gaf kort weer wie Denkavit is en legde vervolgens uit wat het project ‘Programmakalf’ inhoudt. ‘Als kalversector staan we in nauwe verbinding met de melkveehouderij en we moeten elkaar door kennisuitwisseling verder versterken. Daar heeft de melkveehouder baat bij in de vorm van een verdere optimalisatie van de jongveeopfok, en de kalverhouder in de vorm van een betere kwaliteit kalf bij binnenkomst.’ Ook het belang van een korte en transparante keten waarin ieder zijn verantwoordelijkheid neemt werd toegelicht. Aansluitend vertelde Tijs Vinken de in’s en out’s omtrent biest en biestverstrekking en ging hij in op de voeding van het kalf in de eerste weken. ‘Samen met de melkveehouder werken aan een kalf dat een vitale start heeft en moeiteloos de overstap naar de kalverhouderij kan maken, is mijn doel!’ Als laatste gaf Onno Hidding namens de Pali Group uitleg over de vleeskalverhouderij. Wat gebeurt er op een kalverhouderij en hoe ziet vervolgens het traject tot het smakelijke stukje kalfsvlees er uit. Kwaliteit en traceerbaarheid waren begrippen die vaak terug kwamen.

 

 

Sortering kalveren

Na de presentaties hebben de melkveehouders in kleine groepen het kalver-verzamelcentrum bekeken. Medewerkers van de Pali Group gaven uitleg over de werkwijze van classificeren en hoe de kalveren uiteindelijk gesorteerd worden. Dat alleen de gewichten niet leidend zijn werd al snel duidelijk. Vitaliteit en ras spelen een zeker zo grote rol. Van verschillende kanten kwamen er vragen over de juiste manier van voeren en verzorgen van de kalveren, om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervoer naar en het verblijf in de kalverhouderij. ‘Als ik als melkveehouder weet hoe het vervolgtraject in de kalverhouderij er uit ziet, kan ik daar op mijn bedrijf al op inspelen.’ Daarmee kan deze middag al als zeer geslaagd benoemd worden.

 

Gegevensuitwisseling

In het vervolgtraject zullen er een aantal technische gegevens met de melkveehouders uitgewisseld gaan worden, zoals vitaliteit, biestvoorziening, groei en uitval. Daarmee krijgen zij inzicht in de prestaties van de kalveren die hun bedrijven verlaten en krijgen ze tools om hun jongveeopfok verder te optimaliseren. Op deze manier wordt de keten sterker en groeien we samen verder!