Algemeen - 9 april 2020

Op 08 april heeft zich een stofexplosie voorgedaan in een silo van één van de productielijnen in de fabriek van Denkavit in Voorthuizen. Dankzij onze zeer hoge veiligheidsstandaard is de veiligheid van de medewerkers geen moment in het geding geweest. Er is enkel sprake van materiële schade. Momenteel wordt grondig onderzoek gedaan om de oorzaak van de stofexplosie nader te kunnen identificeren.

Vijf jaar geleden heeft zich een soortgelijk incident bij Denkavit voorgedaan. Ook toen waren er gelukkig geen gewonden. Naar aanleiding van dat incident is er toentertijd door materiedeskundigen uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak. Op basis van de conclusies uit dit onderzoek heeft Denkavit vervolgens vergaande aanvullende investeringen gedaan en maatregelen doorgevoerd om het hoogste niveau van stofexplosiepreventie te bereiken. Deze voorzorgsmaatregelen zijn in eerste instantie gericht op het voorkomen een stofexplosie. Daarnaast zijn deze maatregelen erop gericht om in het geval dat een dergelijk incident toch plaatsvindt, de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Dat er ondanks deze voorzorgsmaatregelen opnieuw een stofexplosie heeft plaatsgevonden behoeft nader onderzoek. Anderzijds kunnen we nu reeds constateren dat de getroffen maatregelen om de schade te beperken zeer goed hebben gefunctioneerd. De schade is van beperkte omvang.

De productie van de jongdiervoeding is al snel weer opgestart en zal de komende periode verder opgevoerd worden. De verwachting is dat ook de productie op de betreffende productielijn na het weekend weer kan worden hervat. Alle inspanningen zijn nu gericht op het opschalen van de productie en op onderzoek naar de oorzaak van de stofexplosie.

Ondanks dat dit incident uiteraard een schok teweeg brengt, zijn we positief gestemd over de snelheid waarmee we de productie weer volledig kunnen hervatten.