Algemeen - 15 juli 2022

Ook wij zijn geschokt door de beelden die wij hebben gezien. Als organisatie staan wij voor dierenwelzijn en dat  betekent dat de activiteiten die wij op de video hebben gezien voor ons onacceptabel zijn. Net zoals deze hoogstwaarschijnlijk ook voor u onacceptabel zijn.

 

Toen de beelden begin van het jaar tot ons kwamen, hebben wij onmiddellijk actie ondernomen. Zo hebben wij onderzocht hoe het tot deze situatie heeft kunnen komen. We hebben de interne regels hoe om te gaan met dieren nogmaals kritisch bekeken en aangescherpt. De controle hierop is geïntensiveerd. Denk hierbij aan het aanscherpen van onze protocollen en procedures, maar ook aan het optimaliseren van onze technische hulpmiddelen en materialengebruik.

 

Daarnaast zijn wij bezig om de volgende ideeën/visie operationeel te maken:
-Ons HR aannamebeleid voor medewerkers die met dieren werken wordt verscherpt.
-Dierenwelzijn is en gaat nog verder geoptimaliseerd worden. Denk aan bv. elementen die het meest ingrijpend zijn of meest comfortabel voor dieren. Op basis van deze ideeën willen wij het dierenwelzijn binnen ons bedrijf verder optimaliseren. We werken samen met instanties zoals WUR om te bepalen welke acties op korte en welke op langer termijn toegepast kunnen worden.
-We zijn bezig om een Welfare Officer in dienst te nemen, waardoor dierenwelzijn een nog prominentere plaats inneemt binnen onze organisatie
-We zijn een wereldwijd duurzaamheidsprogramma gestart, waarbij dierenwelzijn een van de vier kernwaarden is. Ook op deze manier denken wij na over het nog verder optimaliseren van dierenwelzijn.

 

Het is wellicht goed om te vermelden dat voor onze organisatie een verscherpt toezicht van de Franse autoriteiten (DDPP) geldt. Deze autoriteit heeft inmiddels meerdere controles uitgevoerd. Ook vanuit deze zijde werken we samen om onze dieren zo goed mogelijk te behandelen.

 

U zult begrijpen dat wij geen mededelingen kunnen doen over onze acties richting de medewerkers. Hier zullen wij dan ook niet verder op ingaan.

 

Wat is gebeurd kunnen wij helaas niet ongedaan maken. Wij kunnen alleen nog alerter zijn naar de toekomst. En dat zullen wij ook zeker doen.

 

Team Denkavit

15 juli 2022