Biggen - 22 oktober 2018

Bij Harry Harenberg is het nieuwe product Mellow Go recent getest bij 300 biggen in de kraamstal. Deze biggen zijn gespeend op 27 dagen en hadden een totale voeropname in de kraamstal van 955 gram per big. 

In een eerdere reportage hebben we de biggenopfok van Harry Harenberg al eens onder de loep genomen, de titel luidde toen: ‘ Het oog van de meester’. In de stal van Harry gaat veel aandacht naar de biggen, dat dit loont bewijst ook deze proef met Mellow Go. De 300 biggen van in totaal 22 tomen kregen vanaf dag 2 tot dag 12 enkel Mellow Go bijgevoerd wat uiteindelijk resulteert in een zeer hoge voeropname van de prestarter in de periode erna.

Hoge voeropname in de tweede fase

Opstarten met Mellow Go leidt tot een hogere voeropname in de tweede fase van de kraamperiode. Vanaf dag 12 tot 23 kregen de biggen de prestarter Top Wean gevoerd. Vanaf 4 dagen voor spenen tot spenen wordt er deels geschakeld naar het speenvoer. De biggen krijgen dan 50 % Top Wean, 50 % Safe Start, zo worden de biggen optimaal voorbereid op het spenen. Door de hoge voeropname en door 4 dagen van te voren al deels speenvoer te verstrekken verloopt het spenen bij Harry bijna probleemloos. Hierdoor wordt de speendip grotendeels voorkomen.

Biggen leren vreten

Opstarten met Mellow Go leidt dus tot een zeer hoge voeropname in de kraamstal. Ondanks het relatief hoge aandeel eerste-worps zeugen in deze proef (7 gelten, bijna 30 %), heeft Harry goede resultaten behaald. Gemiddeld werd er 13,64 big per worp gespeend met een gemiddeld gewicht van 7,2 kg per big. De totale bijvoeropname in de kraamstal ligt in deze proef op 955 gram per big. Het grote voordeel is dat de biggen door de vroege opname van Mellow Go al leren vreten en al gewend zijn aan andere grondstoffen dan alleen zeugenmelk. Dit geeft grote voordelen voor de periode na het spenen.

Totale voeropname per big in de kraamstal:

    • Mellow Go:        150 gram per big
    • Top Wean:          665 gram per big
    • Safe Start 2:       140 gram per big
      Totaal:                 955 gram per big

Lees meer over Mellow Go


Overige kengetallen:

Bedrijfsgegevens laatste 12 maanden:
460 zeugen met 34,2 gespeend per zeug per jaar.

Groei:
De groei van de biggen vanaf geboorte tot afleveren is: afl. gew.: 25,87 – 1,3 geb. gew = 24,57
24,57 : 70 groeidagen = 351 gram groei per dag.
Groei van biggen vanaf spenen tot afleveren: afl. gew: 25,87 – 7,2 speengew. = 18,67 : 43 groeidagen = 434 gram groei per dag per big.

Uitval + slachtbiggen:
Het uitval percentage na het spenen is 1,4 % en het percentage afgeleverde slachtbiggen is 1,5%.