Biggen - 29 juli 2022

Onder praktijk omstandigheden kan de voeropname na het spenen beïnvloed worden door de fysieke vorm van het voer; korrel, kruimel of meel. Spenen met de bijkomende omstandigheden zoals nieuwe hokgenoten, ander voer en nieuwe leefomgeving creëert een stressvol moment voor biggen. Door de voeropname op pijl te houden na het spenen, kan speendiarree en hiermee een speendip voorkomen worden.

Onderzoek op de Pig Farm

Om dit te verifiëren is in 2021 een proef (ca. 230 biggen) op ons Denkafarm Innovation Centre uitgevoerd. De helft van de biggen heeft in de eerste 2 weken na het spenen Speen 2 kruimel gevoerd gekregen, de andere helft kreeg de Speen 2 korrel (3.6 mm). Zoals te zien in onderstaande figuren was de dagelijkse voeropname (g/big) gelijk in de eerste twee weken na het spenen in beide groepen. Een numeriek iets hogere voeropname in te zien in de groep speenbiggen die de kruimel gevoerd kreeg. Echter, is het niet duidelijk of dit echt komt door voeropname of dat vermorsing hierbij ook een rol speelt. Wanneer er gekeken wordt naar de dagelijkse gewichtstoename is te zien dat dit ook gelijk is. In de eerste week na het spenen was de dagelijkse gewichtstoename numeriek iets hoger voor de groep die de korrel gevoerd kreeg, terwijl in de tweede week na het spenen de groep speenbiggen die de kruimel gevoerd kregen een numeriek hogere opname lieten zien.

Korrel kruimel voeropname Denkapig onderzoek

Korrel kruimel voeropname Denkapig onderzoek

Voer efficiëntie

De voer efficiëntie omschrijft de hoeveelheid (kg) gewichtstoename per kilogram voeropname. Met een hogere voer efficiëntie bereikt de boer een duurzamere groei van de biggen. Uit dit onderzoek bleek dat de voer efficiëntie in de eerste 2 weken na het spenen numeriek iets hoger was voor de biggen die een korrel gevoerd kregen.

Korrel kruimel voeropname Denkapig onderzoek

Conclusie

Over het algemeen is de opname en prestatie van speenbiggen die een korrel of kruimel gevoerd kregen vergelijkbaar. Het effect ven een iets hogere voeropname voor de biggen de kruimel gevoerd kregen is niet direct terug te zien in een hogere groei. Door een hogere voer efficiëntie voor biggen die korrel gevoerd kregen, wordt er verwacht dat biggen van een kruimel meer voer vermorsen.