Biggen - 1 februari 2019

Wetgeving

In 2019 wijzigt de EU wetgeving omtrent koper (Cu), vanwege de potentiële effecten van koper op het milieu. Volgens de huidige wetgeving, is het niveau van max. 170 mg totaal Cu/ kg eindvoer toegestaan voor biggen tot 12 weken leeftijd. Dit verandert in de loop van 2019 naar:

  • Biggen tot 4 weken na spenen: max. 150 mg totaal Cu/kg voer
  • Vanaf de 5e week na spenen tot 8 weken na spenen: max. 100 mg totaal Cu/kg voer

Deze gehaltes gelden voor volledige diervoeders, voor aanvullende voeders wordt dit verhoogd naar rato van het voorgeschreven inmengingspercentage. Let op: deze wetgeving is gebaseerd op het totale koperniveau in het eindvoer. Dit is een combinatie van koper dat van nature in grondstoffen aanwezig is én het koper dat toegevoegd wordt, bijvoorbeeld in de vorm van kopersulfaat. Op het label wordt enkel het gehalte aan toegevoegd koper en de koperbron gedeclareerd. Naast het niveau, verandert ook het registratienummer van kopersulfaat van ‘E4’ naar ‘3b405’.

  • Premixen moeten voor 13 februari 2019 aangepast zijn aan deze nieuwe wetgeving.
  • Aanvullende en volledige diervoeders moeten voor 13 augustus 2019 aangepast zijn.

Het effect van voer met laag koper op de prestatie van biggen

Een tekort aan koper in varkens is erg onwaarschijnlijk. Maar het is wel bekend dat hoge koperniveaus een positief effect hebben op de prestatie van biggen. Na de publicatie van de nieuwe koperwetgeving, is Denkavit een uitgebreid onderzoek gestart. Hierin zijn zowel de nieuwe koperniveaus (uit kopersulfaat) als ook diverse alternatieve koperbronnen vergeleken. Dit onderzoek laat duidelijk zien, dat het verlagen van koper resulteerde in ca. 1 kg minder groei. De geteste alternatieve koperbronnen, presteerden niet beter dan kopersulfaat.

Onafhankelijk onderzoek van Bikker et al. (2015), heeft ook aangetoond dat de groei van biggen lager is bij lagere koperniveaus. In dit onderzoek is de prestatie van biggen (0-56 dagen na spenen) op voeders met de volgende koperniveaus vergeleken: 15, 80, 120 en 160 mg Cu/kg, allen in de vorm van kopersulfaat. Een verlaging van 160 naar 80 ppm resulteerde in 1 kg lager gewicht op 56 dagen na spenen. Wanneer de biggen voer met 120 ppm Cu kregen, was de prestatie vergelijkbaar met 160 ppm Cu.

Op basis van deze resultaten, is het advies van Denkavit om zo lang mogelijk hoge koperniveaus te gebruiken, afkomstig uit kopersulfaat.

 

Wil je weten meer weten over wat dit voor jouw bedrijf betekent?

Neem gerust contact op met één van onze varkensspecialisten voor meer informatie over deze wijziging en de resultaten van ons onderzoek.