Feed Ingredients - 22 mei 2019

Afgelopen jaren hebben verschillende onderzoeken en praktijkervaringen het potentieel van Progres® aangetoond. Harszuren, de basis voor Progres®, zorgen met hun antimicrobiële en ontstekingsremmende eigenschappen voor goede resultaten bij onder andere pluimvee, zeugen en kalveren.

Eerdere onderzoeken met Progres®

Zo was de daggroei van vleeskuikens gevoerd met Progres®  ondanks een C. perfringens besmetting, significant beter dan de vleeskuikens zonder Progres® in het voer (Kettunen et al., 2017). Ook in onderzoeken met geitenlammeren, vlees- en fokkalveren waren de resultaten positief, met een duidelijk verschil in antibioticagebruik, groei en voederconversie. Sindsdien zijn alle Denkamilk producten verrijkt met Progres® om kalveren en lammeren te ondersteunen.

Nieuw onderzoek in vleeskuikens

Nieuw en uitgebreider onderzoek, door de onderzoeksgroep onder leiding van professoren Filip van Immerseel en Richard Ducatelle (Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent), naar de effecten van harszuren op de darmgezondheid van vleeskuikens, heeft bevestigd dat de harszuren uit Progres® de darmintegriteit ondersteunen door een verlaging van de MMP-activiteit. Daarnaast is een verminderd aantal aan specifieke T-lymfocyten waargenomen in het darmweefsel dankzij harszuren in het voer, wat duidt op een verlaging van het ontstekingsniveau (Aguirre et al., 2019).

Ontstekingsremmende effect harszuren bevestigd

In het onderzoek zijn twintig Ross 308 kuikens verdeeld over twee groepen. De proefgroep werd gevoerd met een controle voer, aangevuld met harszuren uit Progres®. Op dag 22 zijn monsters van het darmweefsel genomen om de activiteit van collageen afbrekende enzymen te bepalen, de zogenaamde metalloproteinases (MMP). Deze bleek onder invloed van harszuren significant lager te zijn vergeleken met de negatieve controle groep. Het grootste effect werd waargenomen in het ileum, maar ook in het jejunum was de afbraak van collageen type I en IV significant lager. Deze collageenweefsels zijn belangrijk in zowel de extracellulaire matrix als het basale membraan van de darmwand, waar zij verantwoordelijk zijn voor de structurele integriteit en barrièrefunctie. Daarnaast is een lager aantal T-lymfocyten gevonden in het duodenum van de kuikens die harszuren via het voer kregen, wat naast de bescherming van de darmwand, ook het ontstekingsremmende effect van harszuren bevestigd.

Steeds meer inzicht in Progres®

Deze resultaten helpen de effecten van Progres® op diergezondheid en -productie beter te begrijpen. Bovendien bevestigen deze resultaten de belangrijke rol die Progres® kan spelen bij het verbeteren van diergezondheid en –prestaties met inzet van natuurlijke producten. Voor vragen over de toepassing Progres® of het gehele artikel van de Universiteit Gent, kunt u contact opnemen met Eline de Boer.

T: +31 6 13 76 37 84
E-mail: e.d.boer@denkavit.nl