Algemeen, Lammeren - 3 mei 2018

Afgelopen maanden zijn er weer heel veel lammeren opgefokt. De ambities om het beter te doen is volop aanwezig. Evenwichtige groei, minimale uitval, minimaal medicijngebruik, goede uniformiteit en goede doorgroei na het spenen, allemaal onderdelen van gezonde ambities in de lammerenstal. Gelukkig gaat er heel veel goed, maar we zien in de praktijk ook wel aandachtspunten:

1. Probeer nauwkeurig overzicht te houden op het aantal op te fokken lammeren in een bepaalde periode. Door veel drachtige dieren met daarin veel lammeren in een korte periode dreigde het te ontsporen op een aantal bedrijven. Het is dan beter om eventueel 2 of meer periodes met lammeren te kiezen. Dit geeft een betere naleving van protocollen t.a.v. biestverstrekking, navelontsmetting, oornummers, ed. Zowel de arbeid als de beschikbare ruimte wordt beter en efficiënter gebruikt, dit tot voordeel van de kwaliteit van de opfok van de lammeren. Een te hoge hokbezetting werkt nadelig uit op besmetting van dieren onderling en op de voeropname. Ook voor degenen die zelf deels of volledig hun bokken willen mesten wordt de kans op betere resultaten groter.

2. Een functioneel ingerichte ruimte voor de lammeren de eerste levensweek geeft veel werkplezier en veel meer grip op de gezondheid van de lammeren. Deze ruimte is essentieel om besmetting van dierziektes bij deze jonge dieren te minimaliseren. Het blijft een hele investering voor slechts beperkt gebruik. Toch heeft het een grote meerwaarde voor de lammeren in de opstartfase. Alvorens ze in grotere groepen komen hebben ze flinke plus te pakken in voeropname en weerstand. Het leven dicht bij de speen en in kleine groepjes werkt positief uit.

3. Het overzichtelijk houden van de groepsgrootte is afhankelijk van de bedrijfsgrootte en de personen die de lammeren verzorgen. Hier is geen algemene standaard voor af te geven. Wel is het duidelijk dat de laatste jaren de groepsgrootte afneemt en dat dit veelal positief uitpakt. De lammeren te snel in een grootte groep geeft meer kans op problemen, minder uniformiteit en het is moeilijker het overzicht te bewaren. Selecteer de juiste dieren bij elkaar. Dieren bij elkaar in een groep die bij elkaar passen in de juiste groepsgrootte geeft vaak verbetering van de resultaten en het werkplezier.

Het is voor elk bedrijf aan te raden om in gezamenlijkheid met alle betrokkenen de opfok van de lammeren tijdig te evalueren en de leermomenten mee te nemen. Hoe tijdiger dit gebeurt, hoe groter de kans dat een eventuele aanpassing in bijvoorbeeld huisvesting plaats kan vinden voordat de nieuwe lammerenperiode aanbreekt.

Wilt u dat wij meedenken in de lammerenopfok of heeft u een vraag hierover? Onze specialisten staan graag voor u klaar!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.