Algemeen, Feed Ingredients

Duurzame soja

Soja is een belangrijke grondstof voor diervoeders en wordt verbouwd in o.a. Brazilië, Argentinië en China. Denkavit werkt samen met … Lees meer

Algemeen

FatForce: De kracht van energie!

Een goede voerstrategie legt de basis voor een succesvol melkveebedrijf. De uitdaging is om de voerefficiëntie constant te verbeteren. FatForce is een … Lees meer

Biggen, Spenen

Duo inzetbaar biggenvoer voor het ideale speenproces

Na een periode van productinnovatie en (praktijk)onderzoek heeft Denkavit haar biggenvoerassortiment uitgebreid met een Duo inzetbaar product! Denkapig Duo is … Lees meer

Algemeen

Onderzoekscentrum DenkaFarm uitgebreid

De  kalverstal voor rosé- en blankvleeskalveren maakt onderdeel uit van de “DenkaFarm”, het veehouderijbedrijf voor praktijkonderzoek en innovaties van Denkavit … Lees meer

Algemeen

Dosto Emulsion bij geitenlammeren: “Omdat er geen diarree is, zit je zelf minder in de stress.”

Twee geitenhoudsters testten Dosto Emulsion en vakblad Geitenhouderij interviewde de dames over het gebruik van Dosto Emulsion op hun bedrijf.  … Lees meer

Algemeen

Dosto Caps voor fokkalveren: “De kalveren beginnen nu zonder problemen en blijven goed drinken”

Gert de Koning past sinds 2014 Dosto Caps toe en is overtuigd van het effect van dit ingrediënt op zijn … Lees meer