Biggen - 28 januari 2019

De eerste 24 uur in het leven van de big ligt de focus op biestopname. Elke druppel is goud waard! Maar wat is eigenlijk de biestproductie per zeug en hoe weet je of de biggen voldoende biest opnemen? In dit artikel leggen we kort uit wat de biestproductie van de zeug is en hoe je de biestopname kan beoordelen.

Biestproductie per zeug

De totale hoeveelheid geproduceerde biest is onafhankelijk van de toomgrootte. Dit betekent dat een beperkte hoeveelheid biest beschikbaar komt, die moet worden verdeeld onder de aanwezige levend geboren biggen. Bij de huidige trend naar grotere tomen vertaalt zich dat in steeds minder biest per big.

Een zeug produceert tussen de 1.91 en 5.31 kg per lactatie en de opname van biest per big varieert tussen de 210 en 370 gram per kg lichaamsgewicht. De minimale hoeveelheid biest die een big nodig heeft om te overleven is 160 tot 170 gram per kg lichaamsgewicht. Een big met een gemiddeld geboortegewicht van 1.35 kg moet dus minimaal 230 gram goede kwaliteit biest opnemen om te overleven. Hoe lichter het big is bij geboorte, hoe belangrijker de opname van biest. Het is daarom essentieel dat alle biggen snel voldoende biest opnemen!

Biestopname beoordelen

Om biestopname te beoordelen zijn er verschillende methoden mogelijk:

  • Weeg het toomgewicht op 0 en 24 uur na geboorte.
  • Een makkelijkere methode is om de uiers van zeugen te beoordelen, een paar uur voor dat deze gaat werpen. Als er dan bij een groot aantal zeugen biest aan de tip van de spenen te zien is, zit het al heel goed met de biestproductie van uw zeugen.

Biest verdelen

Als de biggen worden geboren is het cruciaal om de beschikbare biest goed te verdelen over de biggen.
Waarom?

  • Tot 70% van de biggensterfte vindt plaats in de eerste week na geboorte.
  • Tot 80% van de biggen geboren onder 1 kg geboorte gewicht overleeft de zoogperiode niet.

Bigoverleving

Hieronder een aantal praktische tips om de biestopname op uw bedrijf te optimaliseren.

  • Optimaal afbigproces
    Voor een optimaal afbigproces en vitale biggen starten veel bedrijven op dag -5 voor werpen met de inzet van Vitalvit bij de zeugen voor meer levendgeboren en vitale biggen.
  • Goed biestmanagement
    Om de biest optimaal te verdelen zetten veel bedrijven met succes split suckling in. Lees daarover meer hier.

Volop aandacht voor de verdere verzorging van de biggen in de eerste dagen na de geboorte is van groot belang op een zeugenbedrijf. Wilt u ook uw rendement in de kraamstal verbeteren of meer weten over bijvoeren in de kraamstal neem dan contact met ons op.