Geschreven door Ashley Sijmonsbergen | Product Manager Piglets
Automatisch bijvoeren, Biggen - 7 september 2021

Het gebruik van automatische voersystemen biedt varkenshouders de mogelijkheid gericht bij te voeren in de kraamstal met minder arbeid. Desalniettemin, is de prestatie van de biggen, en hiermee de meerwaarde van automatisch bijvoeren, niet altijd even duidelijk. In dit artikel wordt een onderzoek uit 2018 uitgevoerd op onze onderzoekslocatie de Pig Farm uitgelicht. Het doel van het onderzoek was om de prestaties van biggen die voer droog met de hand verstrekt kregen, te vergelijken met biggen die het voer nat via het Nutrix+ systeem verstrekt kregen

Onderzoeksopzet

Om de prestaties van biggen te kunnen beoordelen en te vergelijken worden er in de kraamstal twee groepen gemaakt, een A groep en een B groep. In het onderzoek is hetzelfde voer aan beide groepen aangeboden (Lacto Start, Top Wean korrel/meel, en Duo kruimel). In de laatste drie dagen voor spenen is aan de B groep nog extra Duo kruimel (droog) handmatig verstrekt.

Tabel 1. Voerschema groep A en B

Resultaten

Zoals te zien in onderstaande tabel 2, hebben de biggen die gevoerd werden via het Nutrix systeem een significant hogere Top Wean opname (gram droog product/big) in vergelijking met biggen die met de hand droog Top Wean verstrekt kregen. Daarnaast, is er een hogere Duo opname van de biggen in groep B in vergelijking met groep A. Dit resulteert in een hogere totale voeropname (gram droog product/big) en een hoger speengewicht (kg/big). Wel viel op in het onderzoek dat er grote spreiding tussen de voeropname van de biggen is. Dit is iets wat we in praktijk ook vaak terug zien. In dit onderzoek wordt bevestigd dat het nat verstrekken van producten via een automatisch voersysteem goede resultaten oplevert.

Tabel 2: Voeropname en speengewicht van biggen in proef B1157.

Conclusie

Het grote voordeel van het Nutrix systeem is vooral te zien vanaf het moment dat de prestarter verstrekt wordt (vanaf plm. 10 dagen). Vanaf dit moment is er een hogere droge stof opname per big te zien wanneer een prestarter via een automatisch voersysteem verstrekt wordt in vergelijking met droog met de hand verstrekken. Hieruit blijkt dat intensief bijvoeren met behulp van een automatisch voersysteem loont en ervoor zorgt dat de biggen een hogere voeropname hebben voor het spenen.