Algemeen, Biggen - 29 juni 2017

Op dinsdag 27 juni heeft Denkavit samen met WEDA Holland het Nutrix symposium georganiseerd. Het doel van het symposium was om een platform te bieden voor varkenshouder om ervaringen en ideeën met elkaar uit te wisselen over Nutrix+. Om deze reden zijn er heel gericht geïnteresseerde varkenshouders uitgenodigd. Met een opkomst van 25 varkenshouders kijken we terug op een succesvol symposium waarbij het thema ‘Kennis maken, Kennis delen’ centraal stond.

Onderzoek bij Denkavit
Het Nutrix+ systeem is een nieuwe innovatie op het gebied van automatisch bijvoeren in de kraamstal. Denkavit heeft in haar nieuwe onderzoekscentrum, de Pig Farm, geïnvesteerd in dit systeem om onderzoek uit te voeren met deze manier van bijvoeren maar ook met de werking van de Denkavit producten in het systeem. Ondertussen heeft Denkavit al ruim 8 maanden ervaring met Nutrix+ en werd het tijd voor een sessie om de opgedane kennis en ervaringen te delen met varkenshouders; het Nutrix symposium.

 Werking Nutrix+
Het was een gemêleerde groep met zowel gebruikers als potentiële gebruikers, zodoende dat de dag aanving met een technische presentatie over de mogelijkheden van Nutrix+ door Bastiaan Peters van WEDA Holland. Nutrix+ is gemaakt om zogende biggen bij te voeren, in tegenstelling tot cups kan het systeem naast melk ook brij voeren. Nutrix+ kan volledig automatisch aanmaken, voeren en reinigen. Hiermee kan een flinke besparing op arbeid gerealiseerd worden. Ook investering technisch is het interessant. Bastiaan gaf wel aan dat het uiteraard per bedrijf verschilt. Met een terugverdientijd van enkele jaren waarbij de kwalitatief betere big die het oplevert niet eens in waarde uit te drukken is spreekt het varkenshouders zeker aan.

Eerste resultaten
Aansluitend heeft technisch manager Ard van Enckevort gesproken, tijdens zijn lezing ging hij dieper in op de keuze voor Nutrix+ van Denkavit en de onderzoeksresultaten met Nutrix+ bij Denkavit. Bijvoeren van biggen is tegenwoordig gebruikelijk, maar waarom is dat nu zo belangrijk? Ard onderbouwde met onderzoeksresultaten het volgende: “het bijvoeren van biggenmelk aan zogende biggen resulteert in hogere vast voer opname en hogere totale droge stof opname voor het spenen”.  Aandacht voor de biggen is daarbij ook van belang “een big wordt niet geboren als vreter, het is belangrijk om biggen te leren vreten” benadrukt Van Enckevort.

Is de bijvoeropname verder te verhogen of te automatiseren?
Dat is waar het Nutrix+ systeem een rol kan spelen. In de Pig Farm zijn 36 kraamhokken uitgerust met het Nutrix systeem, met daarbij één bakje per hok (in de praktijk is dit vaak één bakje per twee hokken) zodat er beter onderzoek uitgevoerd kan worden. Uit onderzoeksresultaten met Nutrix+ blijkt dat er een hoge voeropname behaald kan worden, deze is wel afhankelijk van de voersoort maar ook per toom kunnen er grote verschillen zijn. Hier zal in de toekomst verder onderzoek naar gedaan worden. Uit de presentatie blijkt dat er veel zorg besteed moet worden aan de eigenschappen van de producten. Ard presenteert diverse onderzoeken die met de Denkavit producten zijn gedaan op het gebied van stabiliteit. Met name in het Nutrix+ systeem is de verpompbaarheid, stabiliteit en reinigbaarheid van onze producten cruciaal voor een succes met het systeem.

Ervaringen in de praktijk
Tot slot was het woord aan Marko van Asten, zelf groot varkenshouder en gebruiker van het Nutrix+ systeem op zijn locatie in Sterksel. Zijn eerste ervaringen met het systeem zijn positief, zo maakt hij minder gebruik van pleegzeugen en ziet hij een grote besparing in arbeid. Ook ziet hij een verbetering van de conditie van de zeug, dit heeft een positief effect op de volgende worp. Wat al eerder werd besproken ervaart ook Marko, de voerkosten van de biggen zijn lager, niet te luxe op het eind. Een groot voordeel ten opzichte van het Cup systeem waarbij de gehele periode enkel melk gevoerd wordt. Ten slotte ziet hij een hoge bijvoeropname van de biggen wel 700 gram voer per big!
Denkavit heeft met symposium een platform geboden voor zeugenhouders die zoeken naar efficiente, rendabele oplossingen om grote tomen biggen gezond te kunnen spenen. Gezien de vele boeiende discussies tijdens de dag en de positieve feedback van veel genodigden kunnen we vaststellen dat het Denkapig team hierin geslaagd is. Wanneer u verder wilt sparren hierover kunt u uiteraard terecht bij de Denkapig specialisten. Ook wanneer u met andere geïnteresseerden nog eens de Pig Farm wilt bezoeken. Graag tot een volgende keer!