Algemeen, Feed Ingredients - 15 februari 2018

Selisseo is een bron van organisch selenium (hydroxy-selenomethionine), die toepasbaar is in alle diersoorten. Selisseo wordt gebruikt om de antioxidant status van dieren te verbeteren. Hierdoor is het dier beter in staat met stress om te gaan. Hiermee ondersteunt Selisseo de weerstand en gelijktijdig de technische prestaties van het dier.

Vergelijk de invloed van Selisseo op onder andere melkgift

Een nieuw, gepubliceerd onderzoek vergelijkt de invloed van Selisseo en natriumseleniet op onder andere melkgift, antioxidant en selenium status van melkkoeien. Vijftig melkkoeien met vergelijkbare lactatiestadia werden verdeeld over 5 behandelingen.

  • Geen Se verstrekking (controlegroep), 0.3 mg Se/kg droge stof uit natriumseleniet (SS 0.3) of Selisseo met 0.1, 0.3 of 0.5 mg Se/kg droge stof.
  • Gedurende 10 weken werden voeropname en melksamenstelling gemeten, aan het eind van de proef werd een bloedmonster genomen om antioxidant status te bepalen.

Vetpercentage van de melk

Het vetpercentage van de melk was verhoogd bij de koeien met Selisseo. Dit steeg tevens naarmate de hoeveelheid Selisseo in het voer toenam. Daarnaast steeg de totale concentratie Se in het bloedplasma en de melk lineair met een toenemende Selisseo concentratie. Bovendien toonde Selisseo een positief effect op anti-oxidant status.

Bij vergelijking van Selisseo 0.3 mg/kg droge stof met natriumseleniet 0.3 mg/kg droge stof, bleek dat de totale antioxidant capaciteit, glutathion peroxidase en superoxide dismutase activiteit significant hoger is in serum bij Selisseo. Daarnaast werd binnen de Selisseo groep, bij toenemende concentratie, een verlaging van malondialdehyde concentratie in bloed gemeten.

Samenvattend verbetert Selisseo de antioxidant status van de melkkoeien significant en verhoogt het selenium concentraties in melk en bloedplasma in vergelijking tot natriumseleniet.

Voor meer informatie over de toepassing van Selisseo in melkveevoeding, neem contact op met Klaas Coppens.