Geschreven door Marijn van Brakel | Jongvee Specialist fokkalveren, regio midden en zuid
Fokkalveren | Ruw- en krachtvoer, Kalveren - 16 augustus 2021

Het TMR voor kalveren zo smakelijk mogelijk maken stimuleert de opname.

 

De kalveren op het melkveebedrijf Erve Mentink worden al sinds de herfst van 2018 onbeperkt melk gevoerd. Door verschillende studenten is meegeholpen om de kalveropfok in kaart te brengen. Zo is met weegproeven vastgesteld dat de kalveren wel tot 1200 gram groeien tijdens de melkperiode. Een goede monitoring, op dit bedrijf, door het wegen van zowel krachtvoeropname als de gewichten van de kalveren, is belangrijk om een goede analyse te kunnen maken.
Els Uijterlinde-Mentink is verantwoordelijk voor de kalveropfok en heeft veel ervaring met het onderzoek. Zij doet naast de metingen voor haar eigen bedrijf ook praktijkonderzoek bij haar jongvee en melkvee voor diverse leveranciers. Het TMR mengsel voor kalveren is een van de winstpunten die uit deze onderzoeken is gekomen.

Hoge jeugdgroei is belangrijk

Het doel is een hoge jeugdgroei in de eerste 4 maanden. Het onbeperkt melk voeren past goed in die strategie. Ook is de kans op fouten met dit systeem kleiner omdat er verschillende mensen zijn die de kalveren voeren. “Er is minder diarree en de problemen bij het opbouwen van de melkgift zijn met dit systeem verleden tijd”, vertelt Els. Een goed protocol is daarbij wel belangrijk zodat de emmers op tijd gereinigd worden en de opname van de melk bij de jongste kalveren goed in de gaten gehouden wordt.

Zelf mengen van TMR mengsel voor optimale smaak

Het TMR bestaat uit brok, gehakseld stro en melasse. Door alle componenten gemengd aan te bieden voorkom je dat kalveren te weinig structuur opnemen. De opname van het krachtvoer wordt niet verdrongen door hooi of ander ruwvoer wat resulteert in een hogere opname. Dit is positief voor de pensontwikkeling en zorgt er voor dat de kalveren later meer ruwvoer kunnen verwerken. Ook de energiedichtheid van het zelf gemengde TMR ligt hoger, wat belangrijk is voor een goede groei zodra de kalveren van de melk afgaan. Het mengsel wordt verstrekt tot 4 maanden leeftijd. Op het bedrijf was al ervaring met het voeren van stro en brok bij de kalveren. “Nu het echt gemengd wordt als TMR kunnen er minder fouten gemaakt worden met voeren” vertelt Els. Sinds kort wordt extra hooi verstrekt vanaf 3 maanden leeftijd, uit het onderzoek kwam naar voren dat kalveren direct na het spenen de opname van het TMR mengsel te snel steeg van 2,7 kg naar 5,0 kg.

Bekijk in onderstaande video hoe het strobrok mengen in zijn werk gaat op melkveehouderij Erve Mentink.

Betonmolen biedt uitkomst

Het was even uitproberen wat de juiste volgorde van mengen en de mengtijd is. “Gelukkig heb ik een achtergrond in veevoeding en kon ik ook wat kennissen raadplegen”, vertelt Els. Toen het protocol stond ben ik het gaan uitrollen met mijn medewerkers. “Elke paar dagen wordt er een nieuw mengsel gemaakt” aldus medewerker Luke Blokhuis. Als eerste wordt stro in de betonmolen gedaan, daarna melasse en als laatste wordt de brok toegevoegd. Bij elk groepshok hangt een duidelijk schema welke leeftijd de kalveren hebben en hoeveel melk ze behoren te krijgen.