Algemeen, Feed Ingredients - 15 februari 2018

De wereldwijde Vitamine A (VA) productie, uitgedrukt in Vitamine A1000 equivalent, wordt geschat op 12.500 ton per jaar. Hiervan wordt ruim 80% verbruikt in de diervoeder industrie. Anders dan productie optimalisatie wordt er geen serieuze capaciteitsverruiming verwacht in de komende jaren.
Dat capaciteit niet hetzelfde hoeft te betekenen als beschikbaarheid, hebben we gezien na de brand bij BASF in Ludwigshafen eind Oktober 2017.

China

Niet alleen politieke veranderingen zijn waarneembaar sinds de aantreding van Xi Jinping in 2012. Sinds 2014 vormt duurzaamheid de kern van het vijfjarenplan. Wet- en regelgeving over lucht, water en grondvervuiling zijn in de periode 2013-2016 uitgevaardigd en wordt actief gemonitord door de Chinese overheden. Ook de Vitamine industrie is hieraan niet ontkomen, die zich met name concentreert in de regio’s Hebei, Shandong, Jiangsu en Zhejiang. Productiebeperkingen of zelfs (tijdelijke) productiebeëindigingen zijn geen uitzonderingen, met enorme prijsvolatiliteit tot gevolg.

Producenten

Er zijn 6 producenten (3 Chinese en 3 Europese):

Marktaandeel Citral
DSM 1 30 % Geen
BASF 26 % Producent
NHU 20 % Producent
Adisseo 15 % BASF supply
ZMC 5 % BASF supply
Kingdomway 5 % BASF supply
Tabel 1.

Prijsontwikkeling

De VA-prijs heeft zich de afgelopen jaren bewogen tussen €20-50 per kg. Echter, sinds de toenemende wet- en regelgeving binnen China zagen we tussen eind juli 2017 en oktober 2017 de prijzen oplopen tot € 80,-. Vanwege de brand en het wegvallen van de citral productie had BASF al snel ‘force majeur’ (overmacht) afgekondigd. Dit deed de prijzen tot € 400+ stijgen.
Zoals tabel 1 laat zien beïnvloedde deze situatie niet alleen BASF zelf, maar ook de beschikbaarheid bij 3 andere producenten, waardoor ca. 50% van het wereldwijde aanbod tijdelijk kwam te vervallen. BASF kondigde recentelijk aan niet eerder dan maart de citral productie te kunnen hervatten. De verwachting is dat eind Q2 de eerste eindproducten VA de markt zullen bereiken. Ondanks dat de huidige markt zwakkere prijzen laat zien, valt te verwachten dat prijzen in de eerste helft Q2 ongekend hoge niveaus zullen bereiken.

Gevolgen

Een toenemend aantal bedrijven laat weten de inclusies van VA te hebben verlaagd. De verwachting is niet dat inclusies weer volledig op de oude niveaus worden teruggebracht na Q2, wat een daling in verbruik en prijs in de hand zullen werken.