Algemeen, Kalveren, Vleeskalveren - 16 maart 2021

Op 15 maart is een conceptrapport met scenariostudies over de kalverhouderij via de pers naar buiten gebracht. Deze scenariostudie is uitgevoerd in opdracht van minister Schouten van LNV en lijkt geen oog te hebben voor de bestaande verduurzamingsinitiatieven. Het eindrapport is nog niet openbaar, en het is niet bekend wat de reactie van de minister is.

De denkrichtingen zoals geschetst in de berichtgeving liggen heel ver van de praktijk af. Het is een oefening van extremen en de economische uitwerking mist, niet alleen voor de kalverketen maar zeker ook voor de zuivelketen en melkveehouderij.

De kalverhouderij, die zoals veel economische sectoren hard is getroffen door de coronacrisis, heeft vaker veerkracht getoond. Dat kalverhouders nu op basis van deze denkoefening in de media verregaande ideeën en onjuiste conclusies over hun toekomst lezen is buiten alle realiteitszin en roept onnodige tegenstellingen op.

Door naar kalverhouders en melkveehouders en hun ketens te luisteren – iets wat bij het maken van deze studie niet is gedaan – kunnen we samen aan verdere verduurzaming werken. Zoals dat nu al gebeurt in talloze publiek-private samenwerkingen waarin ketenbreed verantwoordelijkheid wordt genomen. De kalver- en melkveehouderijketens wachten het rapport en de reactie van minister Schouten af om het gesprek voort te zetten over de verdere verduurzaming van de sectoren.

Onze bracheorganisatie, Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) heeft bovenstaand statement opgesteld in samenspraak met LTO, NZO, Vee & Logistiek en NAJK.

 

Als Denkavit zijn we een groot voorstander van een duurzame en transparante kalverketen en zullen daar, ook in de toekomst, actief in blijven participeren.