Geschreven door Ashley van de Ven | Projectbegeleider Programmakalf
Fokkalveren | Gezondheid, Kalveren, Programmakalf - 18 oktober 2021

Door de jarenlange ontwikkeling op het gebied van fokkerij en voeding is de melksamenstelling van moderne melkkoeien veranderd. Het vet- en eiwitgehalte zijn gestegen en de concentratie aan vitamines en mineralen zijn gedaald. Dit heeft er in geresulteerd dat de samenstelling van koemelk niet goed meer past bij de behoeftes van het kalf in de huidige opfoksystemen.

Vitaliteit kalveren verschilt

Dankzij ons Programmakalf project, hebben wij veel data kunnen verzamelen over de vitaliteit van kalveren. In dit onderzoek hebben wij gekeken of er verschil is in de vitaliteit van kalveren in de vleeskalverhouderij als ze koemelk of kalvermelk gevoerd zijn op het melkveebedrijf.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de vitaliteit van kalvermelk gevoerde kalveren hoger is, doordat zij een hogere vitamine- en mineralenstatus hebben.

Vitaliteit verhogen met vitaminen- mineralenmix

Om de vitaliteit van koemelk gevoerde kalveren te verhogen, is een goede aanvulling van de vitaminen en mineralen is noodzakelijk. Denkacare Vitaladd vult de koemelk uitstekend aan en zorgt ervoor dat de kalveren voldoende vitaminen en mineralen binnen krijgen. Daarnaast bevat Vitaladd citroenzuur die de pH verlaagt. Dit verbetert de stremming van de melk in de lebmaag en zorgt voor een lagere groei van bacteriën in de melk. Vitaladd bevat extra vitamine D, wat een belangrijke rol speelt in het metabolisme van fosfor en calcium, en een positieve invloed heeft op de bot ontwikkeling en het aangeboren immuunsysteem van kalveren.

Bekijk ook de video waarin Jongveespecialist Henk Sijtsma toelicht waarom het aanzuren van koemelk met Vitaladd zo belangrijk is. 

Heeft u interesse in Vitaladd of wilt u graag meer over dit product weten? Neem dan contact op met een van onze jongveespecialisten!

Kent u overigens onze melkcalculator al?

Carine van den Bosch

Carine van den Bosch

Jongvee Specialist fokkalveren, regio midden
Marijn van Brakel

Marijn van Brakel

Jongvee Specialist fokkalveren, regio midden en zuid
Ydo Homma

Ydo Homma

Jongvee Specialist fokkalveren/lammeren, regio noord
Henk Sijtsma

Henk Sijtsma

Jongvee Specialist fokkalveren/lammeren, regio noord
Vera Suurd

Vera Suurd

Jongvee Specialist fokkalveren, regio noord
Ashley van de Ven

Ashley van de Ven

Projectbegeleider Programmakalf