Feed Ingredients, Fokkalveren | Gezondheid, Kalveren - 1 september 2021

De vermindering of niet meer kunnen gebruiken van gezondheid stimulerende middelen als antibiotica en zink, vragen om vervangende producten die deze taak overnemen. Gisten hebben een natuurlijke werking op het immuunsysteem. Progut® Extra is een gist wiens werking door een gepatenteerd proces extra versterkt is. Het gevolg van het inzetting van Progut® Extra is dan ook de algemene verbetering van dierprestaties.

Een kort verhaal over gist

Gisten zijn eencellige micro-organismen welke zijn geclassificeerd als schimmels. Hun celwand is rijk aan actieve componenten als MOS en β-glucanen, welke een specifieke grootte, vorm en andere fysieke eigenschappen hebben. Dieren hebben deze specifieke vormen van gist leren herkennen, vergelijkbaar met een sleutel-slot principe, en hebben (positieve) interacties met hen. Via deze interacties worden zowel het immuunsysteem als het maag-darmkanaal van dieren beïnvloed.

Extra hydrolyse volgens gepatenteerd proces

Progut® Extra is afgeleid uit de biergist S. cerevisiae. Om de actieve componenten in zijn celwand beter beschikbaar te maken, is Progut® Extra gehydrolyseerd volgens een gepatenteerd proces.  Het resultaat is een product met een grote hoeveelheid aan geschikte moleculaire structuren voor immunologische en bacteriële interacties in het maag-darmkanaal.

Immunologische interacties

De fysieke eigenschappen van actieve componenten als β-glucanen worden ook wel PAMPs genoemd. Deze PAMPs worden herkend in het dier door zijn pattern recognition receptors (PRRs). Als PAMPs meer wateroplosbaar zijn, worden ze beter zichtbaar voor de PRRs. Het hydrolyseren van Progut® Extra verhoogt de hoeveelheid oplosbare poly-en oligosachariden, i.e., Progut® Extra wordt beter herkenddoor PRRs dan vergelijkbare producten.

Zodra de PRRs worden gestimuleerd, zenden zij een signaal naar de immuuncellen. Door dit signaal wordt het immuunsysteem actiever. Een actiever immuunsysteem heeft een verhoogd energieverbruik, echter zoals in Molist et al., (2014) wordt aangetoond, heeft dit verhoogde energieverbruik geen negatieve invloed op dierprestaties. Waar de verhoogde activiteit van het immuunsysteem wel in resulteert, is in de verhoging van immuun parameters als IgA. Een voorbeeld hiervan is aangetoond door een onderzoek door Kantvik Research Centre (2000) bij zowel biggen als vleeskuikens.

Een ander studie, Hasan et al., (2018), heeft zeugen vergeleken welke een controlevoer hebben gehad t.o.v. zeugen die een controlevoer hebben gehad waarbij 0.2% Progut® Extra was toegevoegd. De zeugen die Progut® Extra kregen, hadden grotere tomen (P = 0.14), waarvan significant meer levend geboren biggen (P = 0.04). Betreffende de colostrum eigenschappen vond de studie dat zowel de hoeveelheid colostrum per big significant hoger lag (207 vs 233 g, P = 0.01) als het vetgehalte (4.2 vs 5.1%, P = 0.01). Samengevat: Progut® Extra stimuleert het immuunsysteem van dieren zonder teveel kosten voor het energieverbruik en met positieve effecten op dierprestaties!

Bacteriële interacties

Naast dieren, hebben ook bacteriën als E. coli receptoren voor PAMPs. Als logisch gevolg, kunnen bacteriën dus ook interacties hebben met gisten. Dit feit werd ontdekt in 2007, toen Glykos Ltd en Cycflo Ltd (Finland) drie gisten vergeleken met Progut® Extra. Zij zagen dat de relatieve hoeveelheid van PAMPs, welke het hoogst was in Progut®, een positieve correlatie had met de adhesie van E. coli.

In een ander onderzoek op Progut® Extra zijn naast E. coli bacteriën ook Salmonella enteritidis en Campylobacter jejuni getest. In dit onderzoek is een gemiddelde adhesie van E. coli gevonden van 56% en een adhesie van 52% en 60% voor S. enteritidis en C. jejuni resp.. Samengevat: Progut® Extra heeft ook een sterke adhesie van meerdere bacteriën, wat resulteert in minder adhesie van die bacteriën op de darmen.

Conclusie

Progut® Extra werkt op zowel de modulatie van het immuunsysteem als de modulatie van de microbiota. Studies laten zien dat in vergelijking met andere gistproducten, Progut® effectiever is hierin, wat waarschijnlijk voortkomt uit de hydrolyse en daardoor de verhoogde hoeveelheid van oplosbare, actieve componenten. Voor meer informatie: neem contact op met onze experts!

References

  1. Hasan S., S. Junnikkala, O. Peltoniemi, L. Paulin, A. Lyyski, J. Vuorenmaa and C. Oliviero. 2018. Dietary supplementation with yeast hydrolysate in pregnancy influences colostrum yield and gut microbiota of sows and piglets after birth. PLoS ONE, 13
  2. Molist F., E. van Eerden, H.K. Parmentier and J. Vuorenmaa. Effects of inclusion of hydrolyzed yeast on the immune response and performance of piglets after weaning. Animal Feed and Technology, 195: 136-141
  3. Kantvik Research Centre (Finland), 2000

Meer weten over Progut Extra? Bekijk onderstaande video!

Interesse in Progut® Extra? Bel of mail ons dan en maak kans op een met Progut gevulde koeltas (op = op)