Algemeen - 3 januari 2017

Kwaliteitsverbetering, verdere verduurzaming en extra rendement voor de gehele productiekolom. Dat staat centraal in de Denkavit visie Veal the difference. Deze visie, gestoeld op de pijlers Samen, Beter, Transparant en Ondernemend, levert een bijdrage aan een hechtere samenwerking tussen melkvee- en vleeskalverhouderij, het verder stroomlijnen van de logistiek en het vernieuwen van de productieketen. Beoogd resultaat: een transparante keten die op efficiënte wijze kalveren en kalfsvlees nog beter tot waarde brengt.

‘Veal the difference’ moet voor Denkavit en voor de ketenpartners een aanjager zijn van vernieuwing en continue kwaliteitsverbetering. Niet op basis van dikke rapporten, maar op basis van een aantal praktische projecten die direct worden opgepakt. “Samen leggen we de lat continu een beetje hoger om zo als veehouderij wereldwijd voorop te blijven lopen”, legt commercieel directeur Gijs Eikelenboom van Denkavit uit. “Dat is in het belang van zowel de melkvee- als de vleeskalversector. Daarom is het goed om beide sectoren daadwerkelijk wat dichter bij elkaar te brengen. Daar neem ik graag het initiatief in.”

Kwaliteitscriteria Bika’s

Eén van de projecten binnen de visie betreft een uitbreiding van de kwaliteitscriteria Bika’s voor de logistieke partners waar Denkavit mee samenwerkt. Deze kwaliteitscriteria geven duidelijk aan wat Denkavit van haar leveranciers verwacht. Gijs Eikelenboom: “De komende tijd zullen wij aangekochte kalveren aan de hand van de criteria uitgebreider gaan monitoren. Terugkoppeling van deze informatie biedt de mogelijkheid om samen de kalveropfok te verbeteren. Goede, gezonde kalveren vormen immers de basis voor een kwalitatief hoogwaardige vleeskalverhouderij.”

 Denkavit ProgrammaKalf

Een ander project is het Denkavit ProgrammaKalf. Denkavit gaat samen met partners in enkele pilotgebieden bij grotere melkveebedrijven rechtstreeks Bika’s (Biestgevoerde kalveren) ophalen. Met de melkveehouders maakt Denkavit concrete afspraken omtrent biestverstrekking en verzorging van deze kalveren. Hiermee kunnen de melkveehouders een betere opbrengst realiseren. Deelnemende melkveehouders worden gedurende de pilot op de hoogte gehouden van de prestaties van hun kalveren. Ook ondersteunt Denkavit hen bij het verder optimaliseren van de opfok van hun vaarskalveren voor vervanging. Opgehaalde ‘Programma-kalveren’ gaan rechtstreeks naar vleeskalverhouders die onderdeel zijn van Denkavit ProgrammaKalf.

Onderscheidende vleesconcepten

Binnen Europa werkt Denkavit samen met alle toonaangevende kalverslachterijen. Denkavit wil de komende jaren graag samen met partners bekijken hoe het samen onderscheidende kalfsvleesconcepten kan ontwikkelen. “Een verdere diversificatie en merkontwikkeling van kalfsvlees biedt kansen voor het versterken van de wereldwijde marktpositie van kalfsvlees. Daar dragen wij graag een steentje aan bij”, legt Gijs Eikelenboom uit. “Met de projecten uit ‘Veal the difference’ zorgen wij samen met onze ketenpartners voor topkwaliteit kalfsvlees en daarmee voor het optimaal tot waarde brengen van kalveren. Daar is de gehele melkvee- en vleeskalversector bij gebaat.”

Naast deze projecten gebeurt er bij Denkavit natuurlijk veel meer. Zo hebben wij onlangs ons logo en onze huisstijl gemoderniseerd en wij laten u vandaag graag kennismaken met deze vernieuwingen in bijgaande folder.