Feed Ingredients - 6 oktober 2022

Het spenen is voor biggen een stressvolle situatie.

Ze komen terecht in een nieuwe omgeving, met andere soortgenoten en ander voer. Daar komt bij dat ze geen passieve immuniteit meer krijgen via de moedermelk en hun eigen actieve immuunsysteem nog niet op volle kracht werkt. Daardoor zien we na het spenen vaak problemen als een verminderde voeropname en diarree.

Zink in het voer is verboden

Om dit tegen te gaan is vele jaren zinkoxide (ZnO) toegevoegd aan het voer voor gespeende biggen. ZnO heeft een antimicrobieel effect en stimuleert het immuunsysteem. Sinds juni van dit jaar is zink in het voer echter verboden. Daardoor is de zoektocht naar een alternatief voor ZnO gestart. harszuur in druppelvorm

Progres® bestaat uit harszuren met een bewezen antimicrobieel effect.

In een recent onderzoek uitgevoerd door Schothorst Feed Research is gekeken naar het effect van deze harszuren (200 mg/kg, RAC) op de immuunrespons van biggen na een LPS-challenge. Dit komt overeen met 750 gram Progres® Liquid per ton eindvoer. Het effect, de effecten van RAC zijn vervolgens vergeleken met de effecten van ZnO (2.500 mg/kg) in het voer.
Deze challenge bestond uit een injectie met LPS met een dosis van 50 μg/kg levend gewicht op dag 7 en dag 21 na spenen. De controlegroep kreeg op hetzelfde moment een injectie met een fosfaat zoutoplossing.

 

De challenge in tijdsbestek

Op 1,5 en 3 uur na de challenge werden bloedmonsters genomen, waarin bloedserum levels van verschillende interleukines zijn gemeten. Zo was interleukine-6 (IL-6) significant hoger voor de dieren die ZnO of RAC

big in een stal

gevoerd kregen t.o.v. de controlegroepen.
Op dag 7 was het niveau IL-6 bij biggen die RAC gevoerd kregen ook hoger dan die voor de ZnO groep.
De dieren die RAC gevoerd kregen hadden de hoogste IL-8 niveau’s .
Ook IL-12 was hoger bij biggen die RAC gevoerd kregen t.o.v. de andere proefgroepen. De toename van de diverse cytokines toont de effectiviteit van zowel ZnO als RAC in het dieet aan. IL-6 is niet alleen pro-inflammatoir, maar heeft ook een regeneratief effect. Bij de proefgroep met het RAC dieet was het niveau IL-6 hoger op dag 7 dan bij de ZnO en controle groepen. Dit suggereert dat RAC niet alleen de LPS challenge tegengaat maar ook het herstel van het weefsel stimuleert

 

Lees de uitgebreide samenvatting van het onderzoek hier