Algemeen, Lammeren - 31 oktober 2018

Donderdag 18 oktober j.l. organiseerde Denkavit de geitendierenartsen bijeenkomst. Er kwamen dierenartsen uit heel het land bijeen op de Veal Farm van Denkavit. Er was een grote opkomst met meer dan 30 dierenartsen en verschillende mensen uit de praktijk. Rond 12.00 uur druppelden de aanwezige binnen en startte de bijeenkomst met een lunch.

Om 13.00 ging het programma van start, ingeleid door Peter Mölder. Margrit Groeneveld van Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe deed de aftrap met een interessant verhaal over toxoplasma. Geiten en schapen kunnen toxoplasma krijgen door uitgescheiden oocysten van katten op te eten. Deze oocysten kunnen uitgescheiden zijn in bijvoorbeeld het voer of in de wei. De geiten/schapen ondervinden alleen hinder van toxoplasma wanneer ze drachtig zijn. De gevolgen van toxoplasma zijn, het niet drachtig worden, aborteren en het krijgen van zwakke lammeren of mummies. In Nederland zijn er geen vaccinaties tegen mycoplasma. Een goed advies is om drachtige dieren niet in weides te laten lopen waar veel katten komen.

Aansluitend gaf Monique van Summeren een indrukwekkende presentatie over CAE op haar geitenbedrijf in Stramproy, een groot bedrijf waar erg nauwkeurig gewerkt werd maar dat toch CAE kreeg; dit had een grote impact op zowel het bedrijf als de familie Van Summeren. Toen bekend werd dat een groot deel van de koppel CAE had, gooide zij het roer om door uit hun bestaande koppel, een frisse gezonde koppel te fokken. Vanaf dat moment werden lammeren tijdens de geboorte in zakjes opgevangen en compleet ontsmet,  daarnaast werd contact tussen verschillende groepen geiten binnen het bedrijf gemeden. Na een periode van hard en consistent werken hebben ze nu een CAE-vrije veestapel.

Vervolgens vertelde Mariska van de Vosse over een nieuw ingrediënt Progres®, een harszuur dat Denkavit toevoegt aan alle Denkamilk producten. Progres® werkt zowel antibacterieel als voor versterking  van de darmintegriteit. Door middel van proefresultaten liet Mariska van de Vosse zien dat Progres® de groei en de voederconversie van de dieren verbetert. Zulke grote effecten zijn zelden eerder aangetoond, bovendien heeft Progres® ook een positieve invloed op de bacteriepopulatie in de darmen.

De laatste spreker was Maarten Fokker, uitleg over de eigenschappen van mycoplasma. Er zijn verscheidene onderzoeken naar mycoplasma gedaan, maar of, waarom en hoe pathogeen het is, blijft de vraag.

De middag werd afgesloten met mededelingen van Piet Vellema vanuit de GD over het tekort aan listeria, salmonella en koper. Naast dat geiten listeria kunnen oplopen van grond, kuil en stro, kunnen ze ook drager zijn van listeria. Daarnaast vertelde Piet over salmonella, dat de laatste tijd steeds meer voorkomt en over koper, wat vooral belang is voor schapen.

Al met al was het een informatieve en geslaagde middag!