Feed Ingredients - 1 september 2021

De missie van Denkavit is wereldwijd de meest aantrekkelijke partner zijn in jongdiervoeding, kalfsvlees en Feed Ingredients.

Binnen Denkavit heeft de activiteit Feed Ingredients de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt en heeft de ambitie om wereldwijd nog verder te groeien. Om deze activiteit duidelijk te positioneren, is er gekozen voor een onderscheidend beeld voor Feed Ingredients.

Waarom een beeldmerk?

Feed Ingredients is een speciale tak van Denkavit, omdat de producten (voer additieven en grondstoffen) niet alleen voor jonge dieren bedoeld zijn, maar ook voor volwassen dieren. Daarnaast zijn de producten voor een veel bredere groep dieren dan kalveren, biggen en lammeren. Ook o.a. voor pluimvee, varkens, rundvee, konijnen en hobbydieren.

Toelichting van het gekozen beeldmerk

Het ontwerp van het nieuwe beeldmerk visualiseert verschillende kenmerken van Feed Ingredients:

Moleculen
Feed Ingredients bestaan uit deeljes/moleculen, die samen één geheel vormen.

Verbinding
Feed Ingredients wil een verbindende schakel in de keten zijn. De moleculen in het beeld zijn met elkaar verbonden en “zoeken” ook verbinding.

Groei
Het beeld symboliseert de kracht van groeien doe je samen: ‘samenwerken met partners om te willen groeien voor resultaat’.

Wereldwijd
Door de internationalisering is Denkavit en ook Feed Ingredients sterk gegroeid. De ambitie om een wereldwijde partner te zijn, zie je terug in de ronde vorm.

Heb jij ze al zien rijden?

Ook de twee bulkwagens met de nieuwe uitstraling van Feed Ingredients, dragen bij aan onze positionering en verdere groei richting een wereldwijde partner.

Meer informatie over Feed Ingredients?

Richard Kreijkes

Richard Kreijkes

Manager Purchase & Trading
Marcel Lagerwaard

Marcel Lagerwaard

Commercial Manager Feed Ingredients