Lammeren - 27 mei 2022

Goede kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater is voor lammeren van groot belang. Het is in volume gezien het grootste aandeel in de voeding. Zodra het water van onvoldoende kwaliteit is of er onvoldoende water beschikbaar is, zullen lammeren minder gaan drinken. Dit heeft soms zichtbare, maar ook niet direct zichtbare gevolgen voor de gezondheid en technische resultaten van de lammeren.

Let op deze punten

Er zijn een aantal risico’s die tot een verminderde opname van drinkwater kunnen leiden. Dit zijn onder andere:

 1. Vervuild drinksysteem.
  Hechting van mineralen en organisch materiaal leidt tot stoornissen in de vertering en slechtere technische resultaten
 2. Verminderde smaak veroorzaakt minder wateropname.
 3. Aanslag in het systeem verstoppingen en drukverlies
 4. Onvoldoende drinkpunten / te weinig wateraanvoer te weinig wateropname.
 5. Geen inzicht in waterverbruik = te laat reageren

De meest voorkomende systemen zijn leiding water en bron water. Bij bronwater is het belangrijk jaarlijks water monsters in te sturen i.v.m. mogelijke afwijkingen in smaak en samenstelling die van negatieve invloed kunnen zijn.

Zowel bij leidingwater als bronwater belangrijk om leidingen 1x per jaar te reinigen! 

 

Wat kunt u zelf doen om de waterkwaliteit te waarborgen?

 • controleer aan het begin van het lammeren seizoen leidingen die een tijd stil hebben gestaan en gebuikt worden voor de drinkautomaat of waterbakjes voor de lammeren.
 • gebruik watermeter(s) voor inzicht in waterverbruik
 • controleer drinkbakken (melkgeiten, lammeren, jongvee, eventuele weidegang) minimaal 2x per dag en reinig direct bij acute vervuiling
 • reinig drinkbakken met vaste regelmaat 1 – 2 x per week
 • controleer maandelijks – geur, kleur, troebelheid bronwater – buffervat na voorkoeler – spoelwater einde transport-systeem

[1] JSWater advies en techniek