Biggen, Spenen - 7 september 2021

Dat een andere voerstrategie positief kan uitpakken blijkt wel als we eens met varkenshouder Piet van den Oever gaan praten. Piet is opgegroeid op een varkensbedrijf en kon het bedrijf van zijn ouders overnemen, dit was voor hem een logische stap na zijn studie. Destijds was dit een zeugenbedrijf met vleesvarkens en ook nog wat fokstieren. Nu heeft Piet een zeugenbedrijf met 250 zeugen in het Brabantse Sint Oedenrode.

Diarreeproblemen na spenen

De speenbiggen (TN 20 x Tempo) op dit bedrijf werden goed gespeend met de inzet van Prestarter AP. Maximaal 10% van deze prestarter werd over het speenvoer verstrekt. De Prestarter werd ingezet van 2 dagen voor spenen en doorgevoerd tot 10 dagen na spenen. De uniformiteit binnen het koppel van 28 biggen was redelijk. Maar er ontstonden diarreeproblemen op dag 4/5 na spenen en op dag 9/10/11 na spenen, en daardoor groeide het koppel uit elkaar. Er moest veel gedaan worden om de uitval te beperken en dat bevorderde het werkplezier van Piet niet.

Zou Denkavit hierin iets kunnen betekenen?

Specialist Martien Albers werd gevraagd om eens mee te denken in het optimaliseren van het speenproces op het bedrijf van Piet. Diarreeproblemen na spenen kunnen meerdere oorzaken hebben. Niet alleen voeding speelt een belangrijke rol maar ook elementen als klimaat en de beschikbaarheid– en kwaliteit van drinkwater kunnen invloed hebben op speenproblemen. Daarom heeft Martien ook naar andere zaken dan alleen voeding gekeken. Zo is in de stal van Piet de ventilatie temperatuur goed geregeld en controleert Piet de waterkwaliteit structureel. Het is belangrijk dat deze zaken in orde zijn wanneer er sprake is van speenproblemen op een bedrijf.

Varkenshouder Piet en Denkavit specialist Martien in gesprek over de biggen.
Varkenshouder Piet en Denkavit specialist Martien in gesprek over de biggen.

Voerstrategie met Top Wean en Safe Start 4

Vanwege de diarree problemen bij Piet is er gekozen voor de een nieuwe voerstrategie. De prestarter AP werd vervangen door prestarter Top Wean en het speenvoer Safe Start 4. Deze producten worden geleverd via Diervoeders Harry van Deursen. De Prestarter Top Wean wordt ingezet vanaf dag 5 na geboorte tot 3 dagen voor spenen. Omdat Coli op dit bedrijf partte speelde, is ervoor gekozen om niet direct na het spenen over te schakelen naar een speenvoer maar de Top Wean door te voeren. Dankzij deze wijziging in voerstrategie ging het al direct een stuk beter met de biggen maar er waren nog steeds enkele biggen met dunne mest na spenen. Toch was het nog niet naar alle tevredenheid van Piet en was verdere optimalisatie nodig.

Optimaliseren van de voerstrategie

Om nog betere resultaten te halen is het advies geweest om de Top Wean nog iets langer door te voeren, tot 1 dag na spenen. Dit betekent op de speendag nog 100 gram voeropname per big, bij het spenen in de droogvoerbak. Hier is voor gekozen omdat de biggen dan hetzelfde voer zowel voor áls na spenen krijgen, dit vermindert de speendip omdat ze naast de stress van het spenen, niet ook nog hoeven te wennen aan ander voer en ze dus makkelijker doorvreten.

Via de rode kommen krijgen de biggen top Wean bijgevoerd in de kraamstal.

Vocht rondom spenen

In de langere RVS-troggen wordt, direct bij opleg, 1 x 100 cc. fris water per big verstrekt. Na 45 minuten, wanneer de biggen de mogelijkheid hebben gehad om te drinken, wordt de Safe Start 4 (speenvoer) in dezelfde rvs kommen verstrekt. Als het water opgedronken is, dan kan er eenmalig een brij van het speenvoer Safe Start 4 verstrekt worden. Wanneer het water niet volledig opgedronken is kan het voer over het resterende water verstrekt worden. Voldoende vochtopname rondom spenen is erg belangrijk. Lees dit onderzoek over wateropname bij gespeende biggen. Het kost wel extra tijd en werk om brij te verstrekken. Bovendien moeten speenbiggen ook leren om zelf de eet-/drinkplaatsen te vinden.

Safe Start 4 wordt in het begin via de RVS voertroggen verstrekt.

Resultaat

Al met al blijken deze kleine veranderingen in de voerstrategie en watergift succesvol. Zowel Piet als de Denkapig specialist kijken vol trots naar de gespeende biggen! Gezonde kwaliteitsbiggen met een mooie kleur. De biggen in de afdelingen kunnen in twee keer verkocht worden. Biggen hoeven niet meer worden doorgeschoven, en na reiniging zijn er nog enkele dagen over om deze te laten drogen ten op te warmen. Zo komt het werkplezier gelukkig weer terug. Als extraatje, zijn ook de problemen met oorpuntjes verdwenen, heeft voeding toch meer invloed.
Misschien bent u geïnteresseerd in ons Denkapig assortiment of Denkacare (gezondheidondersteunende producten) of onze ingrediënten voor varkens.