Biggen, Feed Ingredients - 27 augustus 2021

Een big is kort na het spenen nog niet in staat zelf voldoende maagzuur te produceren om de pH in de maag ver omlaag te brengen. Een lage pH is echter noodzakelijk voor een goede eiwitvertering. Zodra pas-gespeende biggen gevoed worden met een standaard speenvoer zonder additionele aanzuring worden eiwitten veelal niet optimaal verteerd en opgenomen. Dit onverteerde eiwit kan dan dienen als substraat (voeding) voor ongunstige bacteriën in de darm zoals o.a. S. suis met alle gevolgen van dien.

Ter ondersteuning van de eiwit-voor-vertering in de maag worden in speenvoeders vaak organische zuren zoals citroen- of fumaarzuur ingezet. Deze zuren zijn in staat om zelfs in een zure omgeving, zoals de maag met pH van bijvoorbeeld 4, nog steeds een H+ af te geven en dus de omgeving nog verder aan te zuren. Een ideale pH in de maag van een gespeende big is lager dan 4. Organische zuren, zoals citroen- en fumaarzuur, ondersteunen zo de eiwitvertering en daarmee verkleinen zij voor de big de kans op teveel substraat voor pathogenen verderop in de darm.

Aanvullend hierop is Denkacid XL ontwikkeld. Denkacid XL is een mengsel van zouten en middellang keten vetzuren, het is geen aanzuurder zoals de naam doet denken. Waarom dan toch de naam Denkacid XL?

Calciumzouten

Voor een groot deel bestaat Denkacid XL uit calcium-formiaat, calcium-acetaat en calcium-propionaat. Dit zijn zouten van zuren, respectievelijk mierenzuur, azijnzuur, propionzuur. Zodra deze zouten in de maag komen met een lage pH (door het dier-eigen maagzuur en organische zuren via voer), wordt het calcium afgesplitst en gaat een H+ op de plek van het calcium zitten. Zo wordt in de maag weer een zuur gevormd vanuit deze zouten. De drie gevormde zuren zijn erg klein en goed water-oplosbaar. Ze kunnen effectief gram negatieve pathogenen zoals E.coli remmen in de vermenigvuldiging (zie figuur 1).

Een ander groot voordeel van deze manier van ‘aanzuren’ is dat je goed beschikbaar calcium aanlevert dat een stuk minder buffert dan de standaard calciumbron krijt. Hierdoor kan maagzuur effectiever werken en ondersteunt dit de eiwit vertering eveneens.

Figuur 1. In vitro onderzoek Denkacid Dry, Denkacid XL, MCFA. In dit onderzoek is op labschaal vergeleken wat het effect is van mierenzuur, Denkacid Dry (calcium zouten), Denkacid XL (calcium zouten + MCFA ingepakt) of puur MCFA’s is in een stanaard oplossing van E. coli of S. suis. Op de x-as van de grafiek staat de dosering van het zuur op de y-as de concentratie aanwezige bacteriën. In speenvoeders hebben we de ervaring dat 10kg/ton Denkacid XL een effectieve dosering is.

MCFA’s

Naast de calcium zouten bevat Denkacid XL ook middel lang ketenvetzuren. Dit zijn vetzuren met 12-14 koolstofatomen. Zij hebben een bewezen remmend effect op de vermenigvuldiging van gram positieve pathogenen zoals de bekende S.suis (zie figuur 1). Het nadeel van deze vetzuren is dat ze niet smakelijk zijn en daarmee de voeropname remmen. In Denkacid XL zijn deze vetzuren speciaal ingepakt zodat ze geleidelijk vrijkomen tijdens de vertering én de smaak van het voer niet negatief beïnvloeden. Een constante voeropname is na het spenen is immers cruciaal!

Samengevat

Denkacid XL is een mengsel van zouten en vetzuren, optimaal samengesteld en geproduceerd om de vertering van pas-gespeende biggen te ondersteunen. Naast een goede calciumbron remt het de vermenigvuldiging van zowel gram negatieve als gram positieve pathogenen. Dit komt zowel de groei als de big-gezondheid ten goede.