Biggen - 19 augustus 2021

Een varkenshouder in het Noordoosten van Spanje was op zoek naar een oplossing om de darmgezondheid van jonge biggen, en met name biggen van gelten, extra te ondersteunen. Daarom is er in de lente van 2021 een praktijkonderzoek uitgevoerd met Denkacare Vitalsafe. De resultaten op dit bedrijf waren zeer positief. De biggen van gelten hadden minder last van diarree en de extra ondersteuning van de darmgezondheid leidde tot minder behandelde biggen.

Wat is Vitalsafe?

Vitalsafe is een smakelijk product dat de voer- en wateropname bevorderd en de darmgezondheid ondersteund door de brede range aan natuurlijke ingrediënten. Vitalsafe bevat onder andere Progres®, dit ingrediënt bevordert een goede darmfunctie en werkt ontstekingsremmend. De andere ingrediënten in Vitalsafe zijn gericht op binding van eventuele gifstoffen, stimuleren van de immuunfunctie, verminderen van vochtverlies en verbeteren van de vochtopname uit de darm, en het aanvullen van energie- en mineralenreserves.

Vitalsafe is eenvoudig aan te maken en lost snel op aldus de Spaanse gebruiker.

Grootste uitdaging op het bedrijf

Het praktijkonderzoek is uitgevoerd op een Spaans bedrijf met 3300 zeugen (PIC). De gemiddelde toomgrootte is 14 tot 15 biggen, en de biggen worden op gemiddeld 23 dagen gespeend. De tomen met de kleinste biggen krijgen biggenmelk (Lacto Start) van dag 2 tot 12. Vanaf dag 7 wordt aan alle biggen een prestarter verstrekt. Op dit bedrijf presteren de biggen van gelten onder gemiddeld, met name door het optreden van geboortediarree. Het bedrijf is op zoek naar een oplossing om deze tomen extra te ondersteunen.

Effect op diarree

Resultaten van de drie groepen met én zonder Vitalsafe.

Om het effect tussen de biggen met en zonder Vitalsafe goed in kaart te brengen, zijn drie groepen gecreëerd:

  • Controle groep (zonder Vitalsafe): 378 biggen van oudereworps zeugen
  • Vitalsafe groep (zeugen): 193 biggen van oudereworps zeugen
  • Vitalsafe groep (gelten):  186 biggen van gelten

Gedurende het praktijkonderzoek is een mestscore uitgevoerd van dag 2 tot 6 en op dag 12, de resultaten zijn in onderstaande grafiek weergegeven. In de groep oudereworps zeugen waar Vitalsafe is verstrekt aan de biggen, hebben de minste tomen last van diarree gedurende bijna de gehele periode. Het grootste verschil tussen de groepen is waargenomen op dag 6. In de Vitalsafe groep (zeugen) had slechts 7,1% van de tomen diarree, terwijl in de controle groep 25% van de tomen last van diarree had.

Resultaten op aantal behandelingen

Indien nodig werden tomen behandeld met antibiotica op dag 4. In de controle groep is 16,1% van de tomen behandeld, in de groepen die Vitalsafe verstrekt hebben gekregen lag dit percentage lager (10,7% en 14,3% voor respectievelijk de Vitalsafe groep (zeugen) en Vitalsafe groep (gelten)). Het verschil in uitvalpercentages was klein, maar opvallend was dat de uitval het laagst was bij de biggen van gelten.

Conclusie

Het belangrijkste doel van dit bedrijf was om de verschillen tussen de tomen van gelten en de tomen oudere-worps zeugen te verminderen. De resultaten en ervaringen met Vitalsafe op dit bedrijf zijn erg positief. Zoals in de grafieken te zien, lieten de biggen van gelten vergelijkbare of zelfs betere resultaten zien dan de biggen van oudere-worps zeugen. De Vitalsafe-groepen hadden een verminderde incidentie van diarree bij biggen, ook bij biggen van gelten. Bovendien was er een opvallend verschil te zien in het aantal verminderde behandelingen bij de biggen.