Geschreven door Carine van den Bosch | Jongvee Specialist fokkalveren, regio midden
Fokkalveren | Gezondheid, Kalveren - 1 november 2022

Biest via fles_fokkalf_denkamilk_DenkavitInmiddels is bekend dat een goede biestkwaliteit noodzakelijk is voor het kalf om een goede weerstand op te bouwen. Maar eenmaal goede biest gewonnen, betekent niet dat de biestkwaliteit altijd goed blijft. Hoe zorg je ervoor dat de antistoffen in de biest beschikbaar blijven voor het kalf?

Te hoog kiemgetal, verminderde biestkwaliteit

Bacteriën en antilichamen_antistoffenUit onderzoek is gebleken dat 58% van de ingevroren biestmonsters niet voldoet aan de bacteriologische kwaliteit die het zou moeten hebben, namelijk minder dan 100.000 cfu/ml. Een te hoog kiemgetal zorgt voor een verminderde opname van antistoffen in de darm. Daarnaast wordt het kalf belast met bacteriële infecties op een moment waarop het kalf nog geen weerstand heeft opgebouwd.

Antistoffen hechten zich aan de bacteriën die in de biest zitten waardoor de darm deze antistoffen niet meer kan opnemen. Er is dus een lager antistofniveau beschikbaar voor het kalf terwijl het wel in de biest zit. Hierdoor bestaat het risico dat het kalf te weinig antistoffen kan opnemen en de weerstand niet voldoende wordt opgebouwd. Dit heeft als gevolg dat een kalf met een lage weerstand een verhoogd risico heeft om diarree en luchtwegaandoeningen te krijgen.

Kiemgetal in biest_biestkwaliteit_Denkavit_Denkamilk_fokkalveren_melkveehouderij

Verontreiniging voorkomen

Er zijn verschillende bronnen van verontreiniging. Maar hoe ontstaat dit nou en hoe kunnen we dit voorkomen? De bronnen van verontreiniging kunnen als volgt zijn:

1. Melkapparatuur: denk hierbij aan de minimelker, de melkrobot of het melkstel dat gebruikt wordt bij behandelde koeien;

2. Materialen om de biest op te vangen: denk hierbij aan de dumpemmers van de robot, emmer van de minimelker, melkflessen, emmers etc.;

3. Bij handmatig melken: denk aan persoonlijke hygiëne maar ook de hygiëne van de uier en de spenen.

Vieze emmer voorbeeld_Denkavit_Denkamilk

Om deze verontreiniging te voorkomen is het raadzaam om na gebruik van bovengenoemde apparatuur te reinigen en te desinfecteren. Dit kan prima met middelen waarmee ook de melktank gereinigd wordt.

Daarnaast zien we ook dat er tijdens het bewaren van de biest veel mis kan gaan. De biest wordt na het winnen niet direct terug gekoeld in een koelkast en/of vriezer en het opwarmen van de biest duurt in sommige gevallen te lang. Hierdoor hebben bacteriën meer kans om zich te vermenigvuldigen. Hier meer over lezen?

Je vindt hier praktische tips voor het bewaren en opwarmen van biest!