Algemeen, Feed Ingredients - 21 februari 2018

Onderzoek bij Schothorst Feed Research toont aan dat het mogelijk is om onder praktijkomstandigheden natriumbicarbonaat te vervangen door het goedkopere AdiSodium in voeders voor vleeskuikens.

AdiSodium is een bron van natrium zonder chloride. Hierdoor is het een geschikt voedermiddel om elektrolytenbalans in pluimveevoeders te corrigeren ten doel de technische prestatie te optimaliseren. Deze stof heeft hierbij het voordeel een hoger natrium gehalte te bevatten ten opzichte van natriumbicarbonaat. Bovendien heeft AdiSodium een lagere kostprijs waardoor kosten bespaard worden in de voersamenstelling. Het onderzoek naar de vergelijking tussen AdiSodium en natriumbicarbonaat vond plaats in de praktijkstal van Schothorst Feed Research met 13.120 Ross 308 vleeskuikens verdeeld over 2 behandelingen x 8 herhalingen x 820 dieren. De vleeskuikenvoeders werden geproduceerd conform praktische normen in noordwest Europa.

De vleeskuikenproef toonde aan dat de vervanging van natriumbicarbonaat door AdiSodium resulteert in een gelijke voederconversie en dagelijkse groei van de kuikens (fig. 1).

Figuur 1. Gewichtsontwikkeling van de vleeskuikens gedurende de proef.

Er was geen verschil in Europese Broiler Index. Er werd ook geen verschil waargenomen op gebied van strooiselkwaliteit ondanks de iets hogere water/voer verhouding in de AdiSodium groep (fig. 2).

Figuur 2. Visuele strooiselscore 1-10, waarbij score 10 een uitstekend is.

De pH in de mest was significant lager op dag 21 en dag 28 in de AdiSodium behandeling. De pH in het strooisel was ook significant lager op dag 35 in de AdiSodium groep. Dit is mogelijk een verklaring voor de iets betere voetzool gezondheid in de AdiSodium behandeling (fig. 3).

Figuur 3. Voetzoollaesies volgens Bristol methode (Welfare Quality, 2009)

 

Meer weten? Neem contact met ons op.