Automatisch bijvoeren - 11 oktober 2018

Ronnie, bedrijfsleider bij Varkenshouderij Aarts, vertelt over zijn ervaringen met Denkavit en het Nutrix+ systeem. Vorig jaar juni heeft het varkensbedrijf uit het Brabantse Bladel, een bedrijf met 1100 zeugen, geïnvesteerd in een Nutrix+ systeem voor het automatisch bijvoeren van biggen in de kraamstal.

Arbeidsbesparing in de kraamstal

In de zoektocht naar stuk arbeidsbesparing in de kraamstal zonder in te boeten op de bigkwaliteit hebben meerdere systemen de revue gepasseerd. Er zijn natuurlijk verschillende manieren om automatisch biggen bij te kunnen voeren. Zo bestaat er een cup systeem om automatisch melk te kunnen verstrekken. Toch werd dit systeem al snel afgeschreven; geen geknoei met melk in de stal. Bovendien is het een stuk duurder om gedurende de hele periode melk te verstrekken. De keuze viel al snel op het Nutrix+ systeem. Hiermee kan zowel automatisch melk als brij bijgevoerd worden, bovendien reinigt het systeem zichzelf automatisch. De voornaamste redenen voor Jan om in dit systeem te investeren zijn toch wel de arbeidsbesparing, gebruik van minder pleegzeugen en het streven om 14 biggen per zeug te spenen.

Installatie

Het Nutrix+ systeem is in het midden van de stal geïnstalleerd, in verband met de lengte van de stal betekent dat in dit geval hele lange leidingen. Er ligt meer dan 200 meter aan centrale leiding, het nadeel hiervan is dat er veel rondgepompt moet worden. Het systeem gaat pas uitdoseren als alle leidingen gevuld zijn, hierdoor houd je dus ook veel restvoer over.
In dit geval wordt dat weer aan de vleesvarkens gevoerd. In totaal beschikt de stal over 34 rijen met 4 bakjes per rij. Een bakje wordt voor twee kraamhokken gebruikt, in totaal zijn er dus 272 kraamhokken met Nutrix+. Het systeem heeft 3 mengers, in de praktijk worden er slechts 2 mengers gebruikt.

Kraamstalmanagement

We spreken met bedrijfsleider Ronnie over het kraamstalmanagement in de stal. Hoge darmgezondheid is van groot belang in het bedrijf, daarom wordt opgestart met een elektrolyten product . Op dag 2 – 3 wordt er handmatig melk verstrekt aan de biggen. In principe krijgen alle tomen handmatig melk bijgevoerd omdat de biggen de eerste paar dagen nog maar erg weinig melk opnemen. Dit gebeurt de eerste paar dagen nog niet via Nutrix+ systeem omdat je dan erg veel rest product hebt. Al vrij snel begint Ronnie met het verstrekken van de Lacto Connect via het Nutrix+ systeem. Deze tweede fase melk, die neigt naar een vloeibare prestarter, wordt gevoerd t/m dag 19. Daarna wordt er overgeschakeld naar Denkapig Duo. Dit is een transitievoer, die biggen goed voorbereid op het speenmoment. Denkapig Duo wordt tot het moment van spenen gevoerd.

Speenperiode

Om het spenen soepeler te laten verlopen voert Ronnie de laatste 10 dagen droog speenvoer bij. De biggen gaan na het spenen door op droogvoer en niet op brij. Door de biggen alvast handmatig bij te voeren wennen ze aan het droogvoer, des te kleiner is de speendip. Ronnie doet dit tweemaal daags in kleine hoeveelheden. Zo gebruik je de nieuwsgierigheid van de big en zorg je voor vers voer.

Resultaten verbeterd

Het opstarten met het nieuwe Nutrix+ systeem heeft even wat tijd gekost maar ondertussen loopt het goed. Het is van groot belang hoe de voeders aangemaakt worden. Samen met de adviseur wordt er gekeken naar de optimale instellingen die passen bij het product en het systeem. Denk aan optimale water-voer verhouding, inweektijd, verpompbaarheid van de producten en uiteindelijk ook de stabiliteit in de voerbakjes. Ronnie geeft aan dat vooral de kwaliteit van de gespeende biggen er op vooruit is gegaan, met name door meer uniformiteit van de tomen.