Kalveren - 17 november 2020

Het melkveebedrijf van Joanne en Henk van Veldhuizen werkt als een goed geoliede machine. Samen met wat hulp van anderen zetten ze het werk op het familiebedrijf voort.

De kalveropkok is in handen van Joanne. De kalveropfok verliep in het verleden niet altijd even makkelijk. “Sinds we de melk aanzuren en geen melk meer van verse koeien gebruiken, maar in plaats daarvan uit de melktank, loopt het veel makkelijker.” geeft Joanne aan. De melk is nu altijd van dezelfde samenstelling. Sinds ruim drie jaar wordt de melk aangezuurd met Denkacare Vitaladd een product met vitaminen, mineralen en citroenzuur. “We zijn daarmee gestart toen we de kruislingkalveren voor de verkoop volle melk zijn gaan voeren. Doordat ze geen poedermelk meer krijgen komen ze vitaminen en mineralen tekort. Ook is volle melk minder gevoelig voor bederf wanneer je deze aanzuurt.”

Koude melk voeren

Sinds een jaar voeren ze op advies van jongveespecialist Marijn van Brakel van Denkavit de melk koud. Alleen voor de zwakkere kalveren wordt de melk opgewarmd. De koudere melk drinken de kalveren prima. “Doordat we sinds dit voorjaar een hogere biestkwaliteit hebben, zijn de problemen minder en drinken de kalveren beter.” Door koud te voeren werd het praktisch makkelijk toepasbaar om tankmelk te gebruiken wat gunstiger is voor de kalveren.
“Ook bij beperkte voedering kun je de melk koud aanbieden. Dit heeft in de zomer als voordeel dat de bacteriegroei in de speenemmers minder snel toeneemt”, licht Marijn van Brakel toe.

Boven gemiddeld veel kalveren

Op het melkveebedrijf van 140 melkkoeien worden naast de kalveren voor vervanging ook een aantal stierkalveren aangehouden en als os groot gebracht voor de vleesafzet. Er worden op dit bedrijf dan ook bovengemiddeld veel kalveren opgefokt. De kalveren worden eerst in eenling iglo’s gehuisvest en vervolgens in groepsiglo’s tot dat de kalveren van de melk af zijn.

“De kalveren mogen goed doorgroeien en krijgen daarom behoorlijk lang melk”, benadrukt Henk. Op advies van Denkavit krijgen de kalveren de laatste 2 weken van het schema 1 x daags melk. Dit heeft een gunstig effect op de krachtvoeropname. Na de melkperiode verhuizen de kalveren naar een opfoklocatie waar ze nog tot 8 maanden op stro blijven.

Volle melk aanzuren

De gehaltes van de melk zijn op dit bedrijf hoog, 3,80 eiwit en 4,80 vet. Om volle melk goed te laten verteren is het aanzuren daarvan een goed hulpmiddel. Voor een goede stremming van de melk in de lebmaag is er naast het enzym renine ook zuur nodig. Het toevoegen van zuur aan de melk versnelt het proces van stremming en verkleint daarmee de kans op problemen met de vertering. De volle melk wordt zo beter benut.

Joanne en Henk van Veldhuizen melken 145 koeien in Wapse. Het vervangspercentage is 17% in 2020 (t.o.v. 18% in 2019), realiseren een afkalfleeftijd van 2.02 jaar en hebben 60 kalveren in opfok per jaar (waarvan ca. 20 ossen).

 

Lees hier meer over het belang van vitamines, mineralen en spoorelementen bij jonge dieren.