Geschreven door Henk Sijtsma | Jongvee Specialist fokkalveren/lammeren, regio noord
Fokkalveren | Gezondheid, Kalveren - 2 september 2021

Stress periodes managen = beter presteren

In een serie van drie artikelen geven wij elke keer een overzicht rondom de momenten die cruciaal zijn in het leven van een koe, momenten dat details het zwaarst wegen. We beginnen met details rondom de geboorte, daarna gaan we via details rondom spenen richting details van afkalven van het dier zelf. Uit onderzoek blijkt namelijk dat melkveehouderijen, waar details tijdens onderstaande “stress periodes”  efficiënt worden gemanaged, beter presteren.

 

Wist u dat een koe voor iedere kg melk 400L bloed door het uierweefsel moet (rond)pompen? Melkkoeien zijn uw atleten. Van een kalf een koe maken die ruwvoer efficiënt omzet in melk/geld?  Dan moet van start tot finish, alles kloppen. Een uitgebalanceerd rantsoen is de basis voor een topprestatie, maar met alleen een goede basis redt je het tegenwoordig niet meer. Oog hebben voor details en die details tot in de puntjes voorbereiden en uitvoeren is noodzakelijk.

Geboren worden

De voorbereidingen voor de geboorte en de vitale start van het kalf beginnen tijdens de droogstand. Nog vóórdat het kalf is geboren wordt de basis gelegd. Vlot afkalven (inclusief afdrijven nageboorte), voldoende biest van goede BRIX zijn speerpunten tijdens deze periode waar volgens deskundigen de nieuwe lactatie eigenlijk al begint. In het derde artikel gaan wij uitgebreider in op details tijdens droogstand.  Nu beginnen wij bewust bij de periode van stress rondom het afkalven.

Overzicht vanaf 1 week vóór afkalven tot met de eerste Denkamilk dag na de geboorte:

Details bedrijfsspecifiek toelichten en uitwerken

Hygiënisch werken kan niet genoeg benadrukt worden. De meeste problemen tijdens de opstartfase van zowel kalf als koe zijn te herleiden naar de details rondom de geboorte. Overzichten zoals hierboven stellen we in samenwerking met de veehouder op. Uitgaande van de bestaande werk routines op uw bedrijf trachten wij zoveel mogelijk problemen te voorkomen bij uw kalf en koe. We zien in de praktijk vaak dat kleine aanpassingen veel effect hebben. Zoals u van het Denkamilk Team gewend bent lichten wij details graag toe tijdens een bezoek!

We staan voor u klaar.

 

Benieuwd naar deel 2 van deze reeks: alles rondom geboorte?

Klik hier

Wilt u deel 3 uit deze serie: afkalven lezen?

Klik hier