Ontwikkelingen aminozurenmarkt

De prijzen voor de diverse aminozuren zijn de afgelopen weken snel opgelopen en het einde lijkt nog niet in zicht. De lysine en threonine markt wordt gedomineerd door Chinese producenten. Mais is de basisgrondstof voor gefermenteerde aminozuren. Dit jaar is de maismarkt in China al met ruim 40% gestegen. Vrachtkosten ex China zijn verdrievoudigd ten … Lees meer

De puntjes op de ‘i’ zetten bij de kalverbrok loont

Voor een succesvolle kalveropfok is niet alleen de juiste kalvermelk, maar ook de kalverbrok cruciaal. Een goede kalverbrok is smakelijk, goed verteerbaar en stimuleert de pensontwikkeling van het kalf. Dit bereidt het kalf voor op de speenperiode en zorgt ervoor dat voeropname en groei dan zo min mogelijk verstoord worden. De grondstofkeuze voor de kalverbrok … Lees meer

Hoe selenomethionine de seleniumvoorraad in melkvee op peil brengt

Een goede seleniumvoorraad in het dier is vereist om het antioxidantsysteem optimaal te laten functioneren. De juiste seleniumbron is bepalend in de opbouw van deze seleniumvoorraad. Verschillende proeven met Selisseo, een organisch selenium, tonen een hoger seleniumgehalte in bloedplasma en biest aan, dan bij toevoeging van anorganisch selenium of seleniumgist. Selenium is naast vitamine C … Lees meer

Hoe de gehydrolyseerde gist Progut® Rumen helpt om de benutting van het ruwvoer van de finse graslanden te verbeteren

Finse melkveehouders hebben geleerd om zich aan te passen aan de lokale omstandigheden. Een kort groeiseizoen, strenge winters en hoge maatschappelijke eisen voor dierenwelzijn en duurzaamheid resulteren in een melkveehouderij die zich richt op een optimale benutting van lokale grondstoffen, met respect voor, en inspiratie uit de natuur. Met dit in gedachte, heeft Hankkija verschillende … Lees meer

Dosto® Oregano vermindert negatieve effecten hittestress in vleeskuikens

De effecten van hittestress en vooral het voorkomen ervan zijn ‘hot topic’ in deze tijd. Zelfs in Noordwest-Europa met zijn gematigd klimaat kan hittestress voorkomen en is het aan te raden hier aandacht aan te besteden. Behalve een verminderde groei en een hogere voederconversie, heeft hittestress ook verdergaande effecten, zoals op de darmmorfologie en vleeskwaliteit. … Lees meer

Rovabio Excel verhoogt prestatie van lacterende zeugen

Conditieverlies bij lacterende zeugen is een bekend aandachtspunt. Om problemen te voorkomen met vruchtbaarheid is het belangrijk dat het gewichtsverlies tijdens de lactatie beperkt blijft. Daarnaast moeten de zeugen ook in staat zijn voldoende melk te geven om de huidige toom te voeden. Het toevoegen van Rovabio Excel aan het lactatievoer kan hier aan bijdragen. … Lees meer

Gebruikerservaring Opticell®

Sinds een half jaar gebruikt Henk Alders Opticell® in zijn biggen- en zeugenvoer. Henk heeft een vermeerderingsbedrijf in het Limburgse Ysselsteyn en werkt met DanAvl zeugen en een PIC408 groeibeer. In maatschap heeft hij een bedrijf opgebouwd met 1.500 zeugen en 1.800 vleesvarkens. Het overgrote deel van de ruim 35 geproduceerde biggen per zeug wordt … Lees meer

Jordi Lensink gestart als Researcher Ingredients

Sinds 1 januari j.l. is Jordi Lensink werkzaam bij Denkavit als Researcher Ingredients. Jordi zal in samenwerking met het Ingredients-team vanuit de afdeling Product Management werken aan nieuwe voeradditieven. Jordi is opgegroeid in het Achterhoekse Winterswijk in ongeveer de enige twee-onder-een-kapwoning daar, waar hij was omgeven door met name melkveebedrijven. De passie voor de agrarische … Lees meer

Harszuren nu ook droog te verwerken

Er wordt steeds meer duidelijk over het effect van harszuren op diergezondheid en het specifieke werkingsmechanisme in de darm. Door samenwerking met de universiteit Gent weten we dat harszuren in de darm een direct ontstekingsremmend effect hebben.  (Aguirre et al., 2019). Hierdoor wordt het eenvoudiger te begrijpen waardoor de voederefficiëntie sterk toeneemt met inzet van … Lees meer

Denkavit is trots op de boeren

De agrarische sector is volop in het nieuws. Boeren maken zich zorgen over de continuïteit van hun bedrijf en hun positie in de maatschappij. Denkavit deelt deze zorgen. Daarom spreken wij onze waardering uit voor de boeren. Boeren staan midden in onze maatschappij en vervullen een sleutelrol. Niet alleen als producent van veilig en vers … Lees meer