Effect van synthetische Arginine in zogende biggen

Het is aangetoond dat zogende biggen een sub maximale groei vertonen vanaf dag 8 na de geboorte (Boyed et all. 1995). Mogelijk komt dit door onvoldoende inname van eiwitten en/of energie. Opvallend genoeg is dat in de literatuur wordt vermeld dat bij 7 dagen oude biggen de darmsynthese van citrulline en arginine met 60-75% afneemt … Lees meer

Organisch selenium in droogstand verbetert vitaliteit van kalveren

Dat Selenium belangrijk is voor een goede gezondheid van ons vee is veelal bekend, maar hoe zit het nu precies? Wordt Selenium standaard opgeslagen in het lichaam? Of verdwijnt het in de melk of mest? Wordt Selenium doorgegeven tijdens de dracht aan het kalf en via de biest? De nut en noodzaak van Selenium Selenium … Lees meer

Ontwikkelingen aminozurenmarkt

De prijzen voor de diverse aminozuren zijn de afgelopen weken snel opgelopen en het einde lijkt nog niet in zicht. De lysine en threonine markt wordt gedomineerd door Chinese producenten. Mais is de basisgrondstof voor gefermenteerde aminozuren. Dit jaar is de maismarkt in China al met ruim 40% gestegen. Vrachtkosten ex China zijn verdrievoudigd ten … Lees meer

De puntjes op de ‘i’ zetten bij de kalverbrok loont

Voor een succesvolle kalveropfok is niet alleen de juiste kalvermelk, maar ook de kalverbrok cruciaal. Een goede kalverbrok is smakelijk, goed verteerbaar en stimuleert de pensontwikkeling van het kalf. Dit bereidt het kalf voor op de speenperiode en zorgt ervoor dat voeropname en groei dan zo min mogelijk verstoord worden. De grondstofkeuze voor de kalverbrok … Lees meer

Hoe selenomethionine de seleniumvoorraad in melkvee op peil brengt

Een goede seleniumvoorraad in het dier is vereist om het antioxidantsysteem optimaal te laten functioneren. De juiste seleniumbron is bepalend in de opbouw van deze seleniumvoorraad. Verschillende proeven met Selisseo, een organisch selenium, tonen een hoger seleniumgehalte in bloedplasma en biest aan, dan bij toevoeging van anorganisch selenium of seleniumgist. Selenium is naast vitamine C … Lees meer

Hoe de gehydrolyseerde gist Progut® Rumen helpt om de benutting van het ruwvoer van de finse graslanden te verbeteren

Finse melkveehouders hebben geleerd om zich aan te passen aan de lokale omstandigheden. Een kort groeiseizoen, strenge winters en hoge maatschappelijke eisen voor dierenwelzijn en duurzaamheid resulteren in een melkveehouderij die zich richt op een optimale benutting van lokale grondstoffen, met respect voor, en inspiratie uit de natuur. Met dit in gedachte, heeft Hankkija verschillende … Lees meer

Dosto® Oregano vermindert negatieve effecten hittestress in vleeskuikens

De effecten van hittestress en vooral het voorkomen ervan zijn ‘hot topic’ in deze tijd. Zelfs in Noordwest-Europa met zijn gematigd klimaat kan hittestress voorkomen en is het aan te raden hier aandacht aan te besteden. Behalve een verminderde groei en een hogere voederconversie, heeft hittestress ook verdergaande effecten, zoals op de darmmorfologie en vleeskwaliteit. … Lees meer

Rovabio Excel verhoogt prestatie van lacterende zeugen

Conditieverlies bij lacterende zeugen is een bekend aandachtspunt. Om problemen te voorkomen met vruchtbaarheid is het belangrijk dat het gewichtsverlies tijdens de lactatie beperkt blijft. Daarnaast moeten de zeugen ook in staat zijn voldoende melk te geven om de huidige toom te voeden. Het toevoegen van Rovabio Excel aan het lactatievoer kan hier aan bijdragen. … Lees meer

Gebruikerservaring Opticell®

Sinds een half jaar gebruikt Henk Alders Opticell® in zijn biggen- en zeugenvoer. Henk heeft een vermeerderingsbedrijf in het Limburgse Ysselsteyn en werkt met DanAvl zeugen en een PIC408 groeibeer. In maatschap heeft hij een bedrijf opgebouwd met 1.500 zeugen en 1.800 vleesvarkens. Het overgrote deel van de ruim 35 geproduceerde biggen per zeug wordt … Lees meer

Jordi Lensink gestart als Researcher Ingredients

Sinds 1 januari j.l. is Jordi Lensink werkzaam bij Denkavit als Researcher Ingredients. Jordi zal in samenwerking met het Ingredients-team vanuit de afdeling Product Management werken aan nieuwe voeradditieven. Jordi is opgegroeid in het Achterhoekse Winterswijk in ongeveer de enige twee-onder-een-kapwoning daar, waar hij was omgeven door met name melkveebedrijven. De passie voor de agrarische … Lees meer