Week 20: 19 mei 2017

De handel in vleeskalveren is goed verlopen deze week. Volgende week wederom vier slachtdagen en daarom wordt in de “volle” weken flink doorgewerkt teneinde de slachtachterstand niet verder te laten oplopen. Met een mestperiode van minimaal 28 weken zal het na Pinksteren evengoed een hele kluif worden om op voldoende slachtvolume te blijven. De prijs voor kalfsvlees is deze week bij ons stabiel gebleven op € 4.55. Uit Frankrijk laat men weten bij weliswaar gelijke prijzen meer volume te hebben gedaan. Duitsland zegt vraag en aanbod goed in balans te hebben.  Prijsdruk uit Nederland zorgt echter wederom voor 5 cent verlaging. Italie ziet geen vertraging in de vraag, toch daalt de opbrengst per kg voor ons prachtige product net als in Duitsland vanwege het Nederlandse prijsniveau.

Een afnemend aanbod zorgt voor hogere nukaprijzen. We zien dit in Nederland en Duitsland. Beide landen noteren van 5 tot 10 euro hoger en daardoor moet helaas met steeds hogere kostprijzen worden gerekend. Volgende week wordt geen verandering in het marktbeeld verwacht.

 

Nuka’s voor de vleeskalverhouderij Nederland
Stierkalveren zwartbont Deze week Vorige week Vorig jaar Marktverwachting
43-47 kg (af boer) 85 – 95 75 – 85 80 – 90 Stabiele prijzen

 

Huidige prijs vleeskalveren per kg betaalbaar gewicht Nederland
(S)EUROP class. Week: 20-2017 Week: 19-2017 Week: 20-2016 Marktverwachting
O+ t/m P- 4,50 – 4,60 4,50 – 4,60 4,40 – 4,50 Stabiele prijzen
E+ t/m R- 4,80 – 4,90 4,80 – 4,90 4,60 – 4,70

 

Noteringen Europees
Nederland Duitsland Frankrijk Italië
Notering vleeskalveren 4,50 – 4,60 4,80 5,30
Vergelijkbaar 4,50 – 4,60 4,86 5,60 4,50 – 4,55
Notering nuka’s 43-47 kg (op stal geleverd) 125 160 150 160

 

Huidige prijs rosékalveren per kg betaalbaar gewicht
Aflevering Week: 21-2017 Week: 20-2017 Week: 21-2016 Marktverwachting
< 8 maanden 3,40 – 3,43 3,40 – 3,43 3,40 Stabiele prijzen?
8 – 12 maanden 3,40 – 3,42 3,40 3,30 Stabiele prijzen?

 

Starters voor de roséhouderij (af stal)
Week: 20-2017 Week: 19-2017 Week: 20-2016 Marktverwachting
270 – 275 265 – 275 255 – 265 Stabiele prijzen?