Week 19: 11 mei 2018

Door een vierdaagse slachtweek is de handel in vleeskalveren redelijk goed verlopen. De prijs is bij ons gestabiliseerd en ligt op ca. € 4,35. De ons omringende landen noteren wel een kleine teruggang in de prijs, maar vanaf een veel hoger niveau. Gezien de huidige mestduur van ruim boven de 28 weken kan gesteld worden dat het aanbod groot is en verbetering van de afzet derhalve zeer welkom. Zoekend naar lichtpuntjes kan afzetverbetering verwacht worden van het aspergeseizoen en de naderende pinksterdagen. Akties van de grote supermarktketens in Duitsland en Zuid-Europa zijn dan ook meer dan welkom.

Nu het slechter gaat met de rendementen op vleeskalveren en de afzethoeveelheden bescheiden zijn, zou men verwachten dat de prijs voor de nuchtere kalveren niet veel verder zal stijgen. Desalniettemin is ook deze week voor nuchtere kalveren op sommige plaatsen meer geld betaald, in Duitsland en Italië bijvoorbeeld. De reden hiervoor kan voornamelijk worden gezocht in het aflevermoment van de nu aangekochte nuka’s. Deze kalveren zullen medio november slachtrijp zijn en dat is een gunstige periode voor de afzet en prijsvorming van het kalfsvlees.

Nuka’s voor de vleeskalverhouderij Nederland
Stierkalveren zwartbont Deze week Vorige week Vorig jaar Marktverwachting
1e kwaliteit (af boer) 130 – 140 130 – 140 110 – 120 Stabiele prijzen

 

Huidige prijs vleeskalveren per kg betaalbaar gewicht Nederland
(S)EUROP class. Week: 19-2018 Week: 18-2018 Week: 19-2017 Marktverwachting
O+ t/m P- 4,30 – 4,40 4,30 – 4,40 4,50 – 4,60 Stabiele prijzen
E+ t/m R- 4,60 – 4,70 4,60 – 4,70 4,80 – 4,90

 

Noteringen Europees
Nederland Duitsland Frankrijk Italië
Notering vleeskalveren 4,30 – 4,40 4,75 5,30
Vergelijkbaar 4,30 – 4,40 4,81 5,70 4,65
Notering nuka’s 1e kwaliteit (op stal geleverd) 165 – 175 165 175 165

 

Huidige prijs rosékalveren per kg betaalbaar gewicht
Aflevering Week: 20-2018 Week: 19-2018 Week: 20-2017 Marktverwachting
< 8 maanden 3,45 – 3,50 3,45 – 3,50 3,40 – 3,43 Stabiele prijzen?
8 – 12 maanden 3,50 – 3,55 3,50 – 3,55 3,40 Stabiele prijzen?

 

Starters voor de roséhouderij (af stal)
Week: 19-2018 Week: 18-2018 Week: 19-2017 Marktverwachting
285 – 295 280 – 290 265 – 275 Stabiele prijzen?