Week 01: 4 Januari 2019
Het jaar 2019 is begonnen en ook dit jaar gaan we weer vol energie aan de slag om ons prachtige product af te zetten in bestaande en hopelijk nieuwe markten. Qua aanbod is de markt, in de achter ons liggende decembermaand, redelijk goed geschoond en daardoor kan de opbrengstprijs de komende tijd normaliter vrij gemakkelijk op het eindejaarsniveau blijven liggen. Afhankelijk van de vraag naar kalfsvlees zal de handel vanaf komende week weer gangbare slachtvolumes kennen. De notering voor vleeskalveren is vanwege de 3% btw verhoging beland op 5 Euro inclusief. Zoals we eind vorig jaar hebben aangegeven gaan we net als in de andere landen noteren exclusief btw en dat betekent op dit moment in Nederland een kleine € 4,60 per kg geslacht gewicht. Ook in het buitenland moet de markt na de feestdagen weer even de weg vinden en we noteren nagenoeg gelijke prijzen in de voor ons belangrijke afzetlanden.

De meeste opvangcentra zijn deze week weer open gegaan. Prijsvorming aangaande nuchtere kalveren zal volgende week weer plaatsvinden en de verwachting is dat zowel het aanbod als de vraag wat terug gaan lopen. Kalveren voor de blankvleessector die nu worden aangekocht, komen in de zomer van 2019 gereed en dat is niet de beste afzetperiode van het jaar. Derhalve zal de bereidheid om kalveren in te zetten de komende weken afnemen. Ook bij de nuka’s zal de notering alleen nog exclusief btw gepubliceerd gaan worden.

Nuka’s voor de vleeskalverhouderij Nederland
Stierkalveren zwartbont Deze week Vorige week Vorig jaar Marktverwachting
1e kwaliteit (af boer) 60 – 80 60 – 65 78 – 90 Stabiele prijzen

 

Huidige prijs vleeskalveren per kg betaalbaar gewicht Nederland
(S)EUROP class. Week: 01-2019 Week: 52-2018 Week: 01-2018 Marktverwachting
O+ t/m P- 4,54 – 4,63 4,55 – 4,65 4,77 – 4,87 Stabiele prijzen
E+ t/m R- 4,82 – 4,91 4,85 – 4,95 5,07 – 5,15

 

Noteringen Europees
Nederland Duitsland Frankrijk Italië
Notering vleeskalveren 4,54 – 4,63 5,00 – 5,05 5,35 – 5,40 5,10
Notering nuka’s 1e kwaliteit (op stal geleverd) 100 80 100 90

 

Huidige prijs rosékalveren per kg betaalbaar gewicht
Aflevering Week: 02-2019 Week: 01-2019 Week: 02-2018 Marktverwachting
< 8 maanden 3,50 – 3,53 3,50 – 3,53 3,69 Stabiele prijzen?
8 – 12 maanden 3,25 – 3,30 3,20 3,54 Stabiele prijzen?

 

Starters voor de roséhouderij (af stal)
Week: 01-2019 Week: 52-2018 Week: 01-2018 Marktverwachting
283 – 288 285 – 290 288 – 293 Stabiele prijzen?