Marktbericht week 24

      Week 24: 14 juni 2019 De handel in vleeskalveren liep deze week matig. Weliswaar waren er maar 4 slachtdagen waardoor wat minder volumedruk op de markt ontstond, de prijs daalde desondanks in Nederland met 5 cent. Volgende week begint de zomer officieel en zullen we met minder vraag naar kalfsvlees moeten rekenen. … Lees meer

Marktbericht week 23

      Week 23: 7 juni 2019 Teveel slachtrijpe vleeskalveren ten opzichte van de vraag doet de prijzen onder druk staan. Dat de opbrengst in Nederland deze week desondanks gelijk is gebleven zal louter en alleen aan pinkstervraag toe te schrijven zijn. Volgende week kennen we vier slachtdagen en dat helpt een beetje om … Lees meer

Marktbericht week 22

      Week 22: 31 mei 2019 Het loopt niet geweldig in de vleeskalverenhandel maar het sentiment lijkt zich (in ieder geval op dit moment) niet verder te verslechteren. Gehoopt werd dat Pinksteren met name vanuit Frankrijk nog wat soelaas zou bieden, maar een te groot Europees aanbod laat het effect van vraagverbetering niet of … Lees meer