Selisseo bevat selenium, een antioxidant dat een belangrijke rol speelt bij het gezond houden van het lichaam. Bij het verbruiken van zuurstof in de mitochondriën komen onder andere vrije zuurstofradicalen vrij (ROS; Reactive Oxygen Species). Dit zijn schadelijke stoffen die voor problemen kunnen zorgen als hiervan teveel ophoopt in het lichaam. Antioxidanten zoals selenium maken deze stoffen minder schadelijk en ruimen deze op.

Mineraal versus organisch selenium

De eenvoudige manier van selenium toevoegen aan het voer is als anorganisch selenium, maar het toevoegen van organisch selenium heeft veel voordelen voor het dier en de productie. Anorganisch selenium, vaak in de vorm van natriumseleniet, wordt in de lever gesplitst naar natrium en selenium en vervolgens omgevormd naar seleno-eiwitten. Met een constante voeropname voldoet dit aan de continu kleine vraag van het lichaam naar seleno-eiwitten om de vrije zuurstofradicalen onschadelijk te maken. Het overtollige selenium wordt vervolgens uitgescheiden via de adem of urine. Een hogere productie of stress zorgen echter voor een hogere hoeveelheid schadelijke stoffen. Zo hebben koeien die veel melk produceren, drachtig zijn of hard groeien een grotere behoefte aan selenium. Het is in deze tijden van verhoogde ROS-productie dat anorganisch selenium niet meer toereikend is.

Bij de organische vorm is het selenium ingebouwd in een aminozuur. Selisseo is bijvoorbeeld een 100% selenomethionine. Qua opname en vertering volgt dit dezelfde weg als het normale aminozuur methionine. Het lichaam gebruikt dit selenomethionine als bouwsteen in microbieel eiwit. Een deel hiervan zet het direct in voor het bestrijden van ROS, net als mineraal selenium. Het grote verschil is dat het overtollig selenomethionine niet wordt uitgescheiden, maar elders in het lichaam wordt ingezet als ‘gewoon’ methionine. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat in drachtige koeien een groot deel naar het kalf gaat. Hierdoor start het kalf al direct na de geboorte met een toereikende seleniumvoorraad in het spierweefsel.
Een koe die de selenomethionine niet nodig heeft voor een kalf of voor melkproductie, slaat het tijdens de groei op in haar eigen spierweefsel. Hier is het beschikbaar voor het dier in tijden waarin de voeropname afneemt en een vraag naar selenium ontstaat (bijvoorbeeld bij een negatieve energiebalans).

Selenium vermindert schade door hittestress

Hittestress is een van de ‘noodsituaties’ waarin een seleniumvoorraad in het dier van belang is. In tijden van hittestress ademen dieren meer, waardoor een hogere concentratie vrije zuurstofradicalen ontstaat. Daar staat tegenover dat de voeropname, en daarmee de directe opname van selenium, afneemt. Dit is een van de redenen dat de productie vaak afneemt in warme perioden. Het hebben van een toereikende seleniumvoorraad in het lichaam zorgt ervoor dat de dieren deze op zulke momenten kunnen aanspreken en daardoor beter bestand zijn tegen hittestress.

Effect van selenium op gezondheid en productie

In alle dieren heeft het hebben van een goede seleniumvoorraad in het lichaam voordelen ten tijde van stress. Bij runderen zien we veel positieve resultaten, aangezien de kans op een selenium tekort relatief groot is bij koeien die in de droogstand op een relatief beperkt rantsoen staan. Ook als de koe ziek wordt of last heeft van hitte neemt de voeropname af terwijl de oxidatieve stress juist toeneemt. Dit alles kan leiden tot een negatieve energiebalans waarbij ze haar eigen spierweefsel gebruikt als brandstof. Als deze spierweefsels deels zijn opgebouwd uit selenomethionine komen bij het afbreken hiervan seleno-eiwitten vrij. Deze dragen vervolgens direct bij aan het tegengaan van de oxidatieve stress: de gezondheid van de koe verbetert en de productie blijft op peil.

Het voeren van Selisseo aan koeien in droogstand geeft daarnaast hun kalveren een goede start. Selenium dat de koe niet direct zelf nodig heeft draagt zij namelijk grotendeels over aan het kalf. De kalveren bouwen zo al voor de geboorte een hogere seleniumvoorraad in de spieren op. Daarnaast zien we ook een hoger seleniumgehalte in de biest. Dit helpt de kalveren om direct na de geboorte beter bestand te zijn tegen oxidatieve stress.

Naast runderen, hebben ook onder andere leghennen baat bij een goede seleniumvoorraad. Met name om de negatieve effecten van hittestress tegen te gaan. In warme perioden neemt de voeropname af, terwijl de ademfrequentie toeneemt. Dit zorgt voor de bekende toename in vrije zuurstofradicalen. Door de leghennen van voldoende organisch selenium in het voer te voorzien vóór de warme perioden (bijv. van april t/m juni), zijn zij beter bestand tegen de warme perioden die hierop volgen. Door de opgebouwde seleniumvoorraad in het dier blijft de eiproductie ook in de warme maanden op peil.

Producteigenschappen Selisseo

Selisseo is een product van Adisseo en bevat 100% pure hydroxyselenomethionine. Ander producten bieden vaak Se-verrijkt gist, wat meestal voor 60-70% uit selenomethionine bestaat. De maximaal toegestane inclusie levels voor beiden zijn hetzelfde (0.2ppm op productbasis). Daardoor zijn met Selisseo hogere doseringen organisch selenium te voeren.

Daarnaast weerstaat Selisseo extreme productieprocessen. Na verwerking in een premix of geëxtrudeerd product is vrijwel alle selenomethionine terug te vinden in het eindproduct. Selisseo is stabieler dan vergelijkbare producten op de markt wanneer het ingezet wordt in geconcentreerde premixen met o.a. choline-chloride. De homogene deeltjesgrootte zorgt dat het niet alleen gemakkelijk te verwerken is, maar waarborgt ook de veiligheid en gezondheid van de fabrieksmedewerkers.

Verpakking

  • Selisseo 2% is verkrijgbaar in dozen van 20 kg & 400 kg/pallet
  • Selisseo 2% vloeibaar is verkrijgbaar in dozen van 20 kg & (4 flacons van 5 liter)
  • Selisseo 0,1% is verkrijgbaar in zakgoed van 25 kg & 500 kg/pallet
  • Selisseo 0,2% is verkrijgbaar in zakgoed van 25 kg & 500 kg/pallet (Denkavit eigen merk)

Wellicht vindt u onderstaande artikelen ook interessant:

Meer weten over dit product?

Neem contact op met één van onze specialisten