Progut® Extra is een gehydrolyseerd gist. Door het gepatenteerde hydrolyse proces is het gist opengebroken, waardoor de nuttige moleculaire structuren beter beschikbaar zijn dan bij andere gisten. Gisten zijn eencellige micro-organismen met verschillende actieve componenten zoals MOS en β-glucanen in hun celwand. De cellen van dieren herkennen deze componenten en hebben hier interactie mee, het zogenaamde lock-and-key principe. Op deze manier kunnen gisten zowel het immuunsysteem als het maagdarmkanaal van een dier beïnvloeden. Doordat de actieve componenten in Progut® Extra beter beschikbaar zijn dan bij vergelijkbare producten vinden meer van deze interacties plaats.

Sterker immuunsysteem met Progut® Extra

Naast het versterken van het immuunsysteem van het dier zelf, zorgt Progut® Extra ook voor minder pathogenen in de darmen. Net als de receptoren op de cellen van het dier, hebben ook pathogenen als E. coli en Campylobacter jejuni deze receptoren. Progut® Extra heeft een sterke aantrekkingskracht voor deze pathogenen. Deze binden zich aan Progut® Extra en niet meer aan de darmen van het dier. Progut® Extra zorgt voor een betere immuunstatus. Doordat de bindingsplaatsen van het gist in Progut® Extra goed bereikbaar zijn binden hier veel immuuncellen aan. Dit stimuleert het dier om zijn immuunsysteem te activeren, zonder dat het dier symptomen van ziekte vertoont. Hierdoor is het beter voorbereid als daadwerkelijk pathogenen het lichaam binnendringen.

progut schema

Zo herstellen koeien sneller na afkalveren, bevat de biest hogere IgA waarden en groeien de kalveren beter en hebben minder gezondheidsproblemen. Niet alleen in herkauwers, maar ook in biggen en vleeskuikens zien we deze positieve effecten. Het toevoegen van Progut® Extra aan het voer leidde in een onderzoek bij biggen tot een toename in IgA (mcg/g) van ruim 60% en bij vleeskuikens ruim 20% (Kantvik Research Centre, 2000).

Gezonde darm met Progut®

Een gezonde darm heeft een positief effect op de prestaties van het dier. Het gebruik van Progut® Extra in het voer voor herkauwers leidt tot een betere energie benutting van 5-7%. Dit zorgt voor een hogere melkproductie van gemiddeld 1,5 kg melk/koe/dag. Het toevoegen van Progut® Extra aan het voer van zeugen resulteerde in grotere tomen, meer levend geboren biggen en een hogere hoeveelheid colostrum per big.

Producteigenschappen Progut®

Gist is in verschillende vormen in te zetten. Bij intacte gistcellen zoals die te vinden zijn in levend gist en in gistkweekproducten zitten de belangrijke componenten zoals MOS en β-glucanen stevig verankerd in de celwand, waardoor deze nauwelijks effect hebben in het lichaam van het dier. Auto- en hydrolyse breken de structuur van de celwand open. Autolyse is echter een oncontroleerbaar proces, waarbij het niet te sturen is hoeveel van de belangrijke componenten vrijkomen.

In Progut® Extra is het gist daarom gehydrolyseerd. Dit wil zeggen dat de celwanden met een gecontroleerd proces zijn afgebroken waardoor de onoplosbare structuren uit de celwand vrij komen en zo volledig beschikbaar zijn voor het dier. Progut® Extra bevat onder meer een aanzienlijk grotere hoeveelheid oplosbare oligosachariden dan andere gistproducten. Dit levert een groot aantal bindingsplaatsen voor de immuuncellen en voor pathogenen zoals E. coli en Salmonella.

Verpakking

  • Progut® Extra is beschikbaar in zakken van 25 kg en big bags van 750 kg.

Wellicht vindt u onderstaande artikelen ook interessant:

Meer weten over dit product?

Neem contact op met onze specialist