L-lysine sulfaat is een lichtbruin granulaat geproduceerd vanuit fermentatie met C. glutamicum, (EC) 1831/2003. De minimale lysine-gehalte is 55% en daarnaast bevat het product nog een mix aan andere componenten, o.a. methionine, threonine en fosfor.

Zowel bij pluimvee als bij varkens is L-lysine sulfaat een goed alternatief voor bijvoorbeeld L-lysine HCl, waarbij uit proeven zelfs een voordeel naar voren lijkt te komen in voordeel van de L-lysine sulfaat (Bahadur et al., 2010; Lie et al., 2019, Palencia et al., 2019). Uit proeven komt naar voren dat dit voordeel mogelijk een resultaat is van de sulfaat fractie. Bijvoorbeeld in biggen is gezien dat zwavel de voederconversie significant kan verbeteren, mogelijk als effect van een geoptimaliseerd microbioom zoals aangetoond via directe metingen als indirecte zoals de verlaging van de pH van de mest (Kerr et al., 2010).

 

VERPAKKING

  • Zakken
  • Big bags
  • Bulk