Hoog productieve herkauwers zoals melkvee, melkgeiten en vleesvee hebben behoefte aan een energierijk voer. Bovendien wordt het verhogen van de voerefficiëntie makkelijker gerealiseerd door de energiedichtheid van het rantsoen te verhogen. Daarnaast is het voor financieel aantrekkelijk om meer melkvet af te leveren. Door gebruik te maken van vet in het rantsoen voor herkauwers kan de energiedichtheid worden verhoogd. Echter, vetten kunnen een negatief effect hebben op de pensfermentatie. Om dit te voorkomen kan gebruik gemaakt worden van vetzuren met een hoog smeltpunt welke de pens passeren.

dit product bestellen?

neem contact op met uw specialist

of stuur een e-mail